Hyviä siitosuroksia löytää myös rationaalisen järkiperäisesti tuloksia ja tietoja hyväkseen käyttäen. Lähtökohtana tässä menetelmässä on tavoitteet ja tarve saada jotakin. Kasvattaja pystyy määrittelemään, mitä hän kasvatukseensa nartulleen tai linjaansa tarvitsee. Se voi olla tarve geneettisesti lisätä mahdollisimman paljon monimuotousuutta. Kasvattajalla voi olla tarve terveydellisten, ulkonäöllisten tai luonteen osalta hankkia tai vahvistaa jotakin. Lähtökohtana voi olla usein tilastojen ja tuloksien tutkiminen. Tässä menetelmässä tulokset puhuvat puolestaan ja näiden tuloksien tulkinnan päätteeksi löytyy se paras kandidaatti. Mitä rationaaliset urovalinnat ovat käytännössä ja mikä on niiden vahvuus?

Itse käytän yleensä rationaalista uroksien valintaa, kun tarvitsen tai haluan “uutta verta” kasvatukseeni. Se voi olla myös uusien ominaisuuksien hakemista. Nykyään DNA-testit ja geneetisen perimän avaaminen tuovat tähän uuden menetelmään aivan uusia mahdollisuuksia. Pystyt testien avulla havannoimaan, että todella hankit “uutta verta” eli lisäät monimuotoisuutta.  Toisaalta testien avulla pystyt rajaamaan sairauksia ja kartoittamaan perimää entistä paremmin.

Rationaalisuus tarkoittaa, että etsit mahdollisimman ansiokkaita siitosuroksia populaatiosta, joka sinua kiinnostaa. Itse lähestyn uroksen etsintää aina narttujen kautta. Etsin vieraista minua kiinnostavista suvuista mahdollisimman hyviä siitosnarttuja. Etsin narttuja, joilla on mahdollisimman vahva jälkeläisnäyttö. Se tarkoittaa, että narttu on saanut isoja pentueita ja niissä haluamani asiat ovat mahdollisimman vahvasti periytyneet. Etsin nartun pojista sitten parhaan ja mielenkiintoisimman uroksen. Sen pitäisi olla nartun pentueesta ansioituneimmasta haluamani ominaisuuksien suhteen. Tietysti pentueesta, missä myös isä on mahdollisimman mielenkiintoinen.

Rationaalisessa urosten valinnassa pystyt todentamaan valintaasi. Pentueessa on niin ja niin monta valiota, terveitä koiria, tiettyä muuta ominaisuutta jne. Rationaalisen urosvallinan perusta on tasaisuudessa ja ennustettavuudessa. Päädyt arvostamasi ominaisuuksien suhteen mahdollisimman ansioituneeseen narttuun ja mahdollisimman vahvaan pentueeseen.

Nykyään tulosten etsiminen on aikaisempaa helpompaa, koska tilastollista materiaalia ja tietoa on aikaisempaa enemmän ja helpommin saatavilla Internetin avulla. Suomen jalostustietojärjestelmä on oiva väline lähteä liikkeelle Suomessa. Ruotsin Hunddata sekä Norjan ja Tanskan vastaavat Suomen järjestelmää heikommat tietokannat auttavat siitoskoirien etsinnässä Pohjoismaissa. Mikään ei tietysti korvaa mahdollisia rotujärjestöjen, kenneleiden ja kansainvälisten rotutietokantojen tietoja. Aivan yhtä tärkeää on yksinkertaisesti aktiivisesti seurata, mitä omassa rodussa maailmalla ja rodun kotimaassa tapahtuu. Kasvattajan pitää kartuttaa tietoa jatkuvasti. Silloin kasvattaja tietää, missä ja mikä narttu, pentue tai siitosuros on se sopivin. Tässä työssä myös kansainväliset suhteet ovat tärkeitä. Minulla on “luottokasvattajia” monissa maissa, jotka tiedottavat minulle kaikesta mahdollisesta mielenkiintoisesta.

Minulle valinnan pitää tulla rationaaliseksi, kun nimenomaan kaikki asiat uroksen emä sekä isä, uroksen sukutaulu, jälkeläisnäyttö, tulokset ja pentuesisarukset tukevat valintaani. Näistä pitää löytyä yhdenmukaisuutta ja tuloksia, joka lisää uskoani urokseen. Liian monet kasvattajat unohtavat arvioida valitsemansa uroksen pentueen ja pentuesisarukset. Minä taas koen, että juuri tasaisuus ja pentue kokonaisuutena auttaa minua järkiperäisemmin hahmottamaan, mitä minä voin pentueessani uroksesta odottaa.

Rationaalisen urosvallinnan pohjalla on myös ennakko-olettamuksia eli eräänlaisia “hypoteeseja” tulevasta. Valitsemasi siitosuros on lähtökohtaisesti niin vahva valinta nartullesi, että osaat kertoa ja hahmottaa, mitä tulevasta pentueesta odotat. Lähtökohtaisesti odotat tiettyä hyvää ja oikeiden asioiden vahvistumista tai toisaalta osaat myös ennakoida, mitkä ovat pentueen riskit. Rationaalinen urosvalinta voi olla omassa kasvatuksessani ulko- tai linjasiitosta.

Vahvimmillaan rationaalinen urosvalinta on, kun kasvattaja on itse kasvattanut siitosuroksen. Silloin kasvattajalla on varmasti eniten ensisijaista tietoa koirasta sekä sen vahvuuksista että heikkouksista. Silti uroksia löytyy järkiperäisesti myös muualta. Aikoinaan yksi vahvin oma rationaalinen siitosurokseni oli Yhdysvalloista tuotu Multi BIS & BISS Int & Multi Ch Barjea Mai Ling Panda. Sen emä ja äidinäiti olivat uskomattomia periyttäjiä ja Pandan pentue sisaruksineen oli juuri kaikkea sitä mitä piti. Kuin tilauksesta Pandan hienoa jälkeä peiryttänyt emä astutettiin uroksella, jota ihailin suuresti. Sinällään Barjea kennelin kasvatusta olin arvostanut jo vuosikymmeniä. Barbara Petersson oli kasvattanut täydellisen kokoisia ja mittasuhteiltaan napakoita lhasa apsoja jo 40 vuotta. Oli myös tärkeää, että Barjea koirat kantoivat vahvasti kirjavaa väriä sekä erinomaisia pigementtejä. Näillä koirilla oli myös hyviä riittävän kapeita kalloja sekä aivan erinomaisia olkavarsia. Panda jätti narttujeni kanssa melkolailla kaikkea sitä, mitä olin odottanut. Kuuluisimpia Pandan lapsista ovat mm.Suomen Vuoden Koira 2011 Multi BIS & BISS Int & Multi Ch Chic Choix Adrenalin Rush sekä sen veli Multi BIS & BISS Int & Multi Ch Chic Choix Parti Parade sekä pentue, jossa on BIS Int & Multi Ch Chic Choix In Parti Cular, BISS Int & Multi Ch Chic Choix Surprise Parti sekä Int &  Multi Ch Chic Choix Parti On Barjea. Näistä upeista koirista neljä ovat olleet myös hyvin arvokkaita siitoskoiria itse. Ne ovat jättäneet jälkeensä sitä, mitä Pandan avulla koiriini hankittiin.

Multi BIS & BISS Int & Multi Ch Barjea Mai Ling Panda (AM Ch Barjea Mischief´s Falcore x AM Ch Barjea Mai Ling Summer Wind) on ollut yksi rationaalisimpien urosvalintojeni onnistuneimpia siitosuroksia. 

 

 

 

Facebook Comments