Tänä vuonna kerron parhaista syntymäpäivälahjoistani elämälle. Näistä lahjoista voi olla sinullekin paljon hyötyä, kun ne oikein sisäistät.

This year I tell about my very best birthday present for life. These gifts may be very useful also for you if you really understand them well. 

  1. RATKAISUKESKEISYYS: Positiivinen ratkaisukeskeisyys. Miksi “märehtiä” jo tapahtunutta tai asioita, jotka ovat menneet huonosti. Ihmisiltä kuluu “märehtimiseen” ja valittamiseen paljon energiaa, joka ei johda miinkään. On paljon rakentavampaa ja mielekkäämpää suunnata energiaa muutokseen, pitää tarttua toimeen ja suunnata kohti ratkaisua haasteita pelkäämättä ratkaisuja tehden sekä uusia näkökulmia löytäen. Kiitos Mia Sajalahti ratkaisukeskeisyyden siemenen kylvämisestä silloin pari vuotta sitten, nyt tulos alkaa todella näkyä.

       1.SOLUTION FOCUSED PHILOSOPHY : Positive solution focused philosopy is so great. Why “chew” something negative that have happend or things that bather you. People spend lot of time and energy by complaining. That often does not lead anywhere. Often it creates just negative circle. It is much more constructive and meaningful to focus: How to solve the issue. Use you energy to actions and positive solutions. Be not afraid but make brave positive changes and find new perspectives.  Thank to Mia Sajalahti who gave me the seed of this philosophy two years ago. Now it really works and have changed my life for better.

__________________________________________________________________________________________________

       2. TEE MINKÄ ITSE TIEDÄT PARHAAKSI:  Tämä muutos alkoi 50-vuotiaana ja nyt tulokset tuntuvat käytännössä. Ennen energiaa tuhlautui aivan turhaan, kun mietti mitä muuta ajattelevat. Se toi usein rajoja ja ahdasmielisyyttä elämään. Nyt 52 vuotiaana tunnen itsesi ja tiedän elämästä riittävästi, jotta voin tehdä asiat omalla tavallani.

 2. ” I DO IT MY WAY” : This change started as I became 50 years old. Now I can really enjoy the results. Earlies I did waste lot of energy for nothning thinking what other people may think. That often bring narrowness and limits to your life. Now as I turned 52 I do know myself and I do know enough about life. So I can do things my way.

__________________________________________________________________________________________________

   3. TEE MUKAVIA ASIOITA, JOISTA TODELLA NAUTIT: Tyhjennä kalenteriasi tylsistä rutiineista  ja asioista, joista et nauti. Suorita vähemmän ja nauti enemmän. Kokeile uutta ja vietä aikaa sellaisten asioiden äärellä, joista todella pidät. Uskalla olla lapsellinen, kun siltä tuntuu ja lisää onnellisia asioita elämään.

   3. DO THINGS THAT YOU REALLY ENJOY: Empty your calender about things you do not enjoy. Do less routines and enjoy more. Try new things. Spend time and do things which you really do enjoy. Be childish if feels like it. Be brave and ad happy things to your everyday life.

__________________________________________________________________________________________________

   4. RENTOUDU: Nyt olen todella leposi ansainnut ja minulla on kaikki oikeus rentoutua. Viikonloppuisin olen nyt enemmän kotona ja teen mukavia asiota ilman kiirettä. Pysähdy ja haistele kukkasia ja nauti kauneudesta silloin kuin sitä näet.

 4. JUST RELAX : Now I really do deserve my free moments and I have every right to relax without doing anything. I spend more weekends at home and I do nice things without a horry. “Stop and smell the roses.”

__________________________________________________________________________________________________

5. SANO POSITIIVIA ASIOITA JA OLE KANNUSTAVA:  Lisää hyvää oloa ympärilläsi ja ole kannustava. Positiivista palautetta, kannustusta, naurua ja iloa ei voi olla liikaa. Osa tästä tulee sinulle aina takaisin.

5. SAY POSTIVE THINGS AND GIVE GOOD FEEDBACK: You can easily add good feelings around you. Be supportive and give positive feedback. There really never can be too much positive feedback, encouragement, laugh and happiness. Some of it will always come back to you.

__________________________________________________________________________________________________

6. EI OLE KOSKAAN LIIAN MYÖHÄISTÄ OLLA MITÄ HALUAT : Jokainen päivä on mahdollisuuksia täynnä. Oma asenne ratkaisee. Elä elämää sellaisena kuin sinä haluat ja ole juuri sellainen ihminen, joka haluat olla.

6. IT`S NEVER TOO LATE TO BE WHAT YOU WANT TO BE: Everyday is full of possibilities. It is really your own attitude that matters. Live your life the way you want. Be just the kind of human being you want to be.

__________________________________________________________________________________________________

Ikääntyminen on elämänkokemuksen kartoittamista. Hyödynnä kertynyttä viisautta ja muunna rohkeasti elämän suuntaa aina kun siltä tuntuu.

Aging is to collect life experiencies. Use that wisdom. Change the direction of your life when ever you feel like it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments