Koiramaailmassa puhutaan usein narttulinjasta. Se on hyvä tapa hahmottaa ja rakentaa kasvatusta, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mikä nattulinja on ja mitä kaikkea narttulinjalla voidaan tarkoittaa? Miten sitten narttulinja rakennetaan? Seuraavassa yritän kuvata keskeisimpiä asioita narttulinjasta ja sen merkityksestä. Narttulinja on erinomainen termi ja teoreettinen apuväline kasvattaa laadukkaita koiria. Itse uskon kovasti narttulinjaan ja oma kasvatuksemme perustuu nimenomaan narttulinjojen varaan.

Miten narttulinja syntyy

Narttulinja syntyy usein uuden kasvattajan kantanartusta, eli ensimmäisestä merkittävästä siitosnartusta, jonka kasvattaja saa käsiinsä. Syntytapoja on periaatteessa kaksi. Narttu itsessään on jonkin aikaisemman kasvattajan narttulinjasta ja ikään kuin jatkaa jo aikaisemmin aloitettua narttulinjaa. Narttulinjan tuntomerkki on nartut, jotka periyttävät tunnettuja ja tunnistettavia omainaisuuksia äideiltä tyttärille, sekä tietysti myös uroksissa on samoja tunnistettavia merkkejä. Narttulinja voi syntyä myös melko tuntemattomasta ja melkeinpä sattumalta kasvatetusta nartusta. Kasvattajalla voi olla kasvatuksessaan myös useampia narttulinjoja. Taitava ja määrätietoinen kasvattaja astuttaa narttua määrätietoisesti ja jatkaa taas tyttärillä eteenpäin, näin syntyy uusi narttulinja. Määrätietoisen kasvattajan työn ja valintojen tuloksena syntyy narttulinja, jossa on selvästi taas tunnistettavia ominaisuuksia. Koirat vievät eteenpäin sukupolvi sukupolvelta tiettyjä ominaisuuksia ja tuntomerkkejä, joita kasvattaja vaalii koirissaan.

Narttulinjan rakentaminen

Narttulijan perusta on aina ansiokas siitosnarttu, jolla on antaa jotakin tuleville sukupolville. Nartun tulisi olla perusterve, sukupuolivietiltään vahva, luja hermoinen ja hyvä rakenteinen narttu. Joskus anniksi voi riittää, että narttu tuo rotuun uutta sukua ja uutta verta. Narttulinjan perustan ei tarvitse olla suurenmoinen ja voittoisa näyttely tai harrastekoira. Se toki voi olla sitäkin. Yleensä riittää, että hyvä perusnarttu jättää laadukkaita ja hyviä pentuja. Yleensä niiden pitäisi olla parempia kuin äitinsä. Siitä taitava kasvattaja lähtee sitten rakentamaan kasvatustaan. Pentueesta kasvattaja pitää yleensä mielestään parhaan tyttären, se koira edustaa ominaisuuksiltaan jotakin kasvattajan mielestä arvokasta. Tällä kasvattaja taas jatkaa eteenpäin kasvatusta pyrkien vahvistamaan narttujensa rodulle tärkeitä ominaisuuksia. Lopulta määrätietoinen kasvattaja tulee luoneeksi narttulinjan tai sitten vain jatkaa saamaansa narttulinjaa.

Linjan ja narttulinjan tunnistaminen koirissa edellyttää aina jollakin tavalla tunnustettuja ja tunnistettavia ominaisuuksia rodun sisällä tietyillä koirilla. Paitsi että ne periytyvät tietysti tietyistä koirista tai kantanartusta, josta narttulinjan nimi usein tulee, on koirat aina jonkun määrätietoisen kasvattajan kasvattamia. Narttulinjan nimi kuten linjan nimi yleensäkin voi tulla suoraan kasvattajan kennelnimestä. Linja syntyy aina vuosien työn tuloksena ja linja tai narttulinja ei synny yhdessä sukupolvessa. Linjan ja tunnistettavuuden edellytys on jatkuvuus. Muuten linja tai narttulinja ovat hyvin epämääräisiä ja paljolti ihmisten mielissä olevia epämääräisiäkin asioita. Lopulta kuitenkin ansioituneet rodun harrastajat ja kasvattajat määrittävät arvostettujen sekä tunnettujen narttulinjojen tai linjojen olemassaolon.

Linja vakiintuu rodussa 

Muut kasvattajat, harrastajat ja ulkomuototuomaritkin alkavat tunnustaa ja tunnistaa tiettyjä koiria. Narttulinjasta tulee vahva, kun kasvattaja huolehtii myös narttujensa hedelmällisyydestä, vain silloin narttulinjalla on kunnolla menestymisen mahdollisuuksia. Kasvattajalla pitää olla, tai ainakin tulisi, olla aina jokaisessa sukupolvessa useampi tytär valittavana. Muuten rotuja narttulinja ei mene eteenpäin tai kehity. Lahjakas kasvattaja valitsee parhaan tai parhaat jalostukseen sekä karsii heikommat nartut jalostuksesta. Laadukkaan kasvatuksen perusedellytys on aina karsinta ja karsintaa ei voi kunnolla tehdä mikäli materiaalia ei ole mistä valita parhaat. “Tyhjästä on paha nyhjäistä.”  Parhaille nartuilleen kasvattaja sitten etsii mielestään parhaat mahdolliset urokset pyrkien vahvistamaan rodun tärkeimpiä terveyden, luonteen ja ulkonäön ominaisuuksia. Jos kasvattaja todella tietää mitä tekee ja kasvatus menee eteenpäin linja vakiintuu ja saa osakseen usein tunnustusta. Hyvässä ja huolella rakennetussa narttulinjassa pentueen toiseksi paras tai kolmanneksi paras narttu olla kussakin sukupolvessa se paras periyttäjä. Narttulinjan suurimpia vaaroja on katkeaminen, koska kasvattajat eivät pidä kustakin sukupolvesta riittävän montaa narttua jalostuskäytössä. Onnettomuus, hedelmättömyys tai sairaus voi helposti tuhota yhden nartun varaan jätetyn sukupolven. Jokaiessa sukupolvessa on hyvä aina laittaa oman parhaaksi valitsemansa nartun varalle toinen narttu mahdolliseen siitoskäyttöön, jos jotakin sattuu sille omalle suosikille.

Tässä vaiheessa narttulinjaa aletaan yleensä tuntemaan rodussa myös oman maan ulkopuolella. Narttulinjan ero toiseen taitavaan kasvattajaan, jonka koirat tunnistetaan tyypistä syntyy sukutauluista. Narttulinja syntyy määrätietoisesta narttujen jatkamisesta aina sukupolvi sukupolvelta. Kasvattaja etenee kasvatuksessa nartut edellä. Hän pyrkii löytämään nartuilleen mahdollisen sopivia siitosuroksia. Narttulinja on jatkuvaa äitien ja tyttärien jatkumoa sukupolvi sukupolvelta. Kasvattaja voi olla ansioitunut ja luoda linjan myös ilman narttulinjaa. Silloin kasvattajalla on vahva näkemys rodusta ja hän usein painottaa vahvoja siitosuroksia. Astuttamalla eri narttuja samoilla periaatteeilla tai samoja siitosuroksia käyttäen voi syntyä tunnistetteva tyyppi tai linja. Silloin linja on rakentunut usein tietyn kasvatajan tai tiettyjen siitosuroksien varaan. Narttulinjan edellytys taas on, että jatkumo on sukupolvi sukupolvelta lähtöisin samasta nartusta.

Narttulinjan varaan kannattaa rakentaa

Itse sanoisin, että narttulinja on hyvä ja ansiokas tapa kasvattaa koiria. Se auttaa hahmottamaan kasvatusta ja vie loogisesti omaa kasvatustyötä eteenpäin. Narttulinjan ehdoton edellytys on myös, että emät ovat hedelmällisiä ja synnyttävät helposti. Niiden tulisi olla äiteinä hyviä ja näin ne antavat parhaat mahdolliset edellytykset taas seuraavalle sukupolvelle. Suurin osa narttulinjoista kompastunee yleensä ulkomuodon korostamiseen ja yleinen elinvoima unohtuu. Narttulinjaa pitää aina vaalia monipuolisesti ja elinvoimasta sekä hedelmällisyydestä tulee huolehtia riittävällä ulkosiitoksella.

Sukupolvi sukupolvelta kasvattaja jatkaa parhailla nartuilla ja pyrkii löytämään haluttuja ominaisuuksia vahvistavia siitosuroksia maailmalta. Omassa kasvatuksessa parhaita ulkosiitosuroksia ovat yleensä olleet toisten narttulinjoista syntyneet hyvät urokset, siis urokset joilla on ollut hienot äidit, isoäidit jne. Niitä yhdistäessä omaan narttulinjaan on tulokset usein olleet parhaita mahdollisia. On ihana tunne, kun sukupolvien jälkeen syntyy pentuja jotka tunnistat heti. Tunnet narttulinjasi hyvin, sen vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuuksia koko ajan vahvistamalla ja heikkouksista eroon pyrkimällä syntyy määrätietoisella ja osaavalla kasvattajalla varmasti tuloksia. Viet eteenpäin narttulinjaasi, jota vaalit ja rakennat huolella sukupolvi sukupolvelta. Se on hienointa, mitä minä kasvatuksessa tiedän.

Multi BIS & BISS Int & Nord & DK Ch Chic Choix Some Like It Chic on vahvan narttulinjan edustaja, joka edustaa sukupolvi sukupolvelta samoja tunnistettavia ominaisuuksia.

 

 

Facebook Comments