Koirankasvatus on todellisessa tienhaarassa. On tullut todellakin aika keskittyä terveisiin ja elinvoimaisiin rotukoiriin. Ostajat ovat tulleet entistä tietoisemmiksi koirien terveydestä. Joukkotiedotusvälineet kaikkialla maailmassa puhuvat rotukoirien terveydestä ja koirien elämän laadusta. Kuluttajasuojan parantuminen ja kuluttajien tietoisuus oikeuksistaan tekee käytännössä “epäkelpojen” koirien kasvatuksen mahdottomaksi. Koiran sairastaminen tulee omistajille liian kalliiksi ja tätä kautta kasvattajien vastuu on myös lisääntynyt, kuluille halutaan maksajia myös myyjiltä. Ihmisten kyky kohdata vastaoinkäymisiä on myös vähentynyt ja lemmikin sairastaminen on monelle traumaattista. Se on myös kasvattajalle koettelemus. “Tavallinen suuri yleisökin” on alkanut tiedostamaan rotujen muutoksia alkuperäisestä ja rotujen tervehdyttämisen vaatimus on edennyt jo joissakin maissa polittisen pätöksenteon tasolle. Rotukoirien kasvatus on todellakin uusien haasteiden edessä ja uusi kasvatuksen normaali on jotakin aivan toista kuin muutama vuosi sitten. Mitä uusi normaali sitten on?

Rotukoiran on kyettävä helppoon ja vaivattomaan elämään uusissa elinympäristöissään muuttuneissa olosuhteissa. Uudessa elinympäristössä ihmiset ovat myös muuttuneet valtavasti. Se on asia, jonka kasvattajat tuntuvat helposti unohtavan. Urbaanit lemmikkien omistajat 2020-luvulla ovat aivan erilaisia kuin koiranhankkijat 1980-luvulla. Ihmisten valmiudet pitää koiraa ovat nyt erilaiset. Odotukset koiralle ja vaatimukset koiran elämälle ovat nyt paljon haastavampia kasvattajan näkökulmasta kuin aikaisemmin. Se on kasvattajien vain hyväksyttävä. Kotien etsimisessä pitää olla aina vain tarkempi ja tarkempi. Vieraalle ja uudelle ihmiselle pennun luovuttaminen vaatii todellakin ensiluokkaista ja lähtökohdiltaan melko moitteetonta pentua. Silti elävien olentojen kanssa tulee aina yllätyksiä, siltä ei voi koskaan välttyä. Nykymaailma taas haluaa aina löytää syyllisiä. Se syyllinen on tietysti aina kasvattaja, paitsi tietysti löytyy myös ymmärtäviä ihmisiä. Näitä jalat maassa olevia myönteisiä ihmisiä pitäisi omille kasvateille löytyä kodeiksi, mutta siinäpä vasta tehtävä.

Uuden omistajan pitää osata kasvattaa ja hoitaa koira ensiluokkaisesti. Tämä yhtälö vaatii kasvattajaa todellakin huomioimaan koiran terveyden ja luonteen edellytykset. Virheet tulevat kalliiksi ja vakavat sairaudet ovat nykyään lähes sietämättömiä. Niihin ei enää ole varaa. Kasvattajan on myös todellakin osattava valita pennuille vastuulliset ja osaavat asialliset kodit. On olemassa omistajia, jotka eivät koskaa tule saamaan ongelmatonta koiraa ja se on kasvattajan painajainen. Virheet tulevat pennuille kohtalokkaiksi ja kasvattajille sietämättömiksi. Varsinkin Suomessa yksinäisyys on valtava ongelma ja koira ei ole aina oikea ratkaisu täyttämään elämän tyhjyyttä. Koirien todelliset sairaudet ovat sitten oma lukunsa. Kasvattajan hermot ja lompakko eivät enää yksinkertaisesti kestä pahoja epäonnistumisia kasvatuksessa,

Koiran pentuja on entistä paljon vaikeampi kasvattaa ja niille hyvien kotien löytyminen on entistä haastellisempaa. Koirankasvatuksen kustannukset nousevat nyt vääjäämättä ja ainakin täällä Yhdysvalloissa rotukoirien hinnat ovat jo alkaneet nousta huomattavasti. Rotukoiria on ollut liikaa ja kasvattaminen on entistä vaikeampaa sekä pelottavampaa. Kasvattajien yhdistelmien pitäisi olla aikalailla “varmoja” ja samalla pitäisi pystyä lisäämään myös rotujen monimuotoisuutta. Terveystutkimukset, “uuden veren tuominen” , “kennelin koirien laadukas eläminen” ja vastuiden korvaaminen tulevat kasvatuksessa yhä kalliimmiksi. Monessa maassa vastuulliset rotukoirien kasvattajat ovat vähentyneet ja rotukoiria alkaa olla nyt yhä vaikeampi saada. Tilalle ovat tulleet rescue ja design koirat.

On rotuja, jotka ovat tiensä päässä. Niiden terveys ja monimuotoisuus ovat kadonneet. Niitä ei voi yksinkertaisesti enää kasvattaa ilman roturisteytyksiä tai radikaaleja muutoksia käytänteissä. Kaikki ymmärtävät, että koirien pitää pystyä lisääntymään luonnollisesti, koirien pitää pystyä hengittämään ilman vaikeuksia ja koirien tulee pystyä liikkumaan vaivattomasti. Rotuja on liikaa ja maailma muuttuu. Osalle roduista ei ole myöskään enää niin suurta kysyntää ja tarvetta kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Metsästyskoirien tarve on monin paikoin vähentynyt, kun taas pienten seurakoirien kysyntä on lisääntynyt. Kannattaakin todella miettiä, mitä rotua kasvattaa ja mitä tarkoitusta varten. Onko rodulle ylipäätään olemassa tulevaisuutta. On turha tuhlata energiaa ja voimavaroja kuoleviin tai kuihtuviin asioihin. Toisaalta sitä voi pahimmassa tapauksessa olla koko rotukoira kasvatus. Koirankasvattajat ovat yhä enemmän suuren yleisön maalitauluna ja kasvavien vaatimusten kohteena.

Rotukoirien kasvattaminen ei ole helppo asia vuonna 2020 ja se ei varmasti helpommaksi käy vuosien kuluessa. Tieto-taitoa ja osaamista on lisättävä jatkuvasti, jotta pärjää. Koirien pitämisen vaatimukset tulevat olemaan myös entistä vaateliaampia. Suurien kennelien aika on auttamatta ohi. Vain harva pystyy enää pitämään koiria suurempaa määrää asianmukaisesti kasvavien vaatimusten lisääntyessä. Vain harva uskaltaa enää pennuttaa enempää ja onnistuu löytämään todella hyviä koteja pennuille. Vähemmän kasvattaessa on vaikeampi oppia ja oppia pitäisi kuitenkin koko ajan enemmän ja enemmän. Se varmin asia kuitenkin on, että sairaita ja täysin degeneroituneita elinkelvottomia koiria tai kokonaisia rotuja ei enää tarvita. Niiden kasvatus on tullut tiensä päähän. Nyt on aika kasvattaa entistä elinvoimaisempia ja terveempiä koiria, joiden kanssa uudenlaiset omistajat pärjäävät nyt sekä tulevaisuudessa. Mitään muuta kukaan ei pidemmän päälle enää jaksa tai voi kasvattaa.

Rotukoiran pennun eliniän ennusteen tulisi olla reippaasti yli kymmenen vuotta. Siihen aikaan ei tulisi kuulua sairastelu ja tavallisen arjen elämän hankaluudet. Se edellyttää taitoa kasvattajalta ja laadukasta hoitoa omistajilta. Aikamme sietää yhä huonommin vastoinkäymisiä ja epäkelpojen rotukoirien kasvatus on tullut tiensä päähän. 

 

Facebook Comments