Määritelmäni koiranjalostukselle:

Koirien ja rotukoirien määrätietoista kasvattamista harkituista ja perustelluista yhdistelmistä. Tarkoituksena on tuottaa elinvoimaisia, itse lisääntymiskykyisiä, vaivattomaan, täysipainoiseen, lajityypillisen onnelliseen elämään kykeneviä koiria, jotka sopeutuvat elämään ihmisen rinnalla koiraeläimelle lajityypillisen eliniän. Rotukoirissa pyrkimys on säilyttää, palauttaa ja parantaa populaatiota niin, että koirat muistuttavat luonteeltaan sekä ulkomuodoltaan rodun alkuperäistä tyyppiä ilman koiran elämää haittaavia tekijöitä. Pentujen teettämisessä huomioidaan geneettinen monimuotoisuus ja perusajatuksena jalostuksessa on huomioida useamman sukupolven kasvatustyö. Jalostuksessa kustakin sukupolvesta valitaan kasvatukseen  laadultaan terveimpiä, luonteeltaan sekä halutuilta käyttöominaisuuksiltaan parhaita ja ulkomuodoltaan tasapainoisimpia koiria.

Monessa rodussa sana jalostus olisi arvioitava uudelleen ja tavoitteena soisi olevan kannan palauttaminen alkuperäiseen tyyppiin, sanan jalostuksessa nyt käytetyn “parantaminen” asemasta. Myös monia rotumääritelmiä olisi syytä pohtia uudelleen ja toisaalta niiden muuttaminen hepposin perustein olisi loputtava. Rotumääritelmien teossa olisi silti ymmärrettävä jo vihdoinkin liian tiukkojen koko sekä värirajausten haitallisuus populaation monimuotoisuudelle sekä tietysti karsittava rotumääritelmistä pois selvästi sairaalloiset piirteet. On olemassa  ja opittavaa myös roduista, joissa sama alkuperäinen tyyppi on säilynyt vuosisatoja kuten skotlanninhirvikoira. 

Facebook Comments