Kasvattajana olen vuosikymmenien aikana oppinut, miten paljon pennun massa vaikuttaa rintakehän ja sitä kautta rungon muodostumiseen. Oikeaan osuvalla ja järkevällä ruokinnalla voidaan vaikuttaa todella paljon siihen millainen koira sitten lopulta aikuisena on. Pentu- ja kasvuajan oikea ruokinta sekä järkevä liikunta ovat hyvin keskeisessä asemassa tasapainoisen koiran rakentumisessa. Idea on periaatteessa hyvin yksinkertainen. Rodun asiantuntijat ja osaavat kasvattajat pystyvät jo luovutusikään mennessä yleensä kertomaan pennun lähtökohdat. Pennut ovat lähtökohtaisesti rotunsa edustajina joko A) juuri passeleita, B) hieman kevyitä tai C) vahvoja. Minä teen enemmän tai vähemmän jokaisen luovutettavan pennun kohdalla tämän arvion. Tuon arvion pohjalta suunnitellaan pentu- ja kasvuiän järkevä ruokinta, jos siihen erikoistarvetta on. 

Idea on hyvin yksinkertainen. Vahvuudeltaan aivan ihanteessa oleva pentu pyritään pitämään näissä mitoissa koko kasvunsa ajan. Pitää vain seurata, että sopiva massa säilyy. Tasapainoisella ja omaehtoisella liikunnalla varmistetaan, että koira kiinteytyy sopivasti ja kehittää hyvän lihasmassan. Minä pidän pennut yleensä hieman pennun pyöreinä, jotta koirilla riittää rakennusaineita kehitykseen. En syötä pennuille kovin vahvaa ruokaa. Seuraan, että pentu söisi koko ajan hyvällä ruokahalulla ja laadukkaan ruuan lisäksi annan pennuille naudan rustoja järsittäväksi säännöllisesti.

On tärkeää, että koira saa ravinnoksi laadukasta ruokaa, jonka koiran terveesti toimiva aineenvaihdunta pystyy riittävästi hyödyntämään. Pennun pitää kasvaa ja kehittyä saamansa ravinnon pohjalta. Seuraa pennun ulostetta ja varmista, ettei pentu ole jatkuvasti ripulilla. Pennulle pitäisi muodostua massaa kohtuullisen helposti. Koirien ruualla ja ruokavaliolla on todellakin merkitystä. Erityisen ratkaisevaa on kiihkeimmän kasvun aika.

Mikäli pentu on hieman kevytrakenteisempi, on tärkeää, että pentu saadaan syömään hyvin. Itse pyrin pitämään tällaiset pennut aina hieman tuhteina. Annan niille monipuolista ravintoa, joka mielellään hieman lihottaa pentua. Pentua pitää liikuttaa sopivasti kiinteyden ja lihasten muodostumisen vuoksi, mutta liikunta myös ruokkii ruokahalua. Rauhoittava lepo ja riittävä uni on tärkeää massan muodostumisessa. On käsittämätöntä, miten samaa vahvuusastetta olevista pennuista saadaan oikeaan osuneen ruokinnan avulla huomattavasti huolimattomasti ruokittua pentua vahvempi. Tämä tarkoittaa sitä, että taitava omistaja pystyy antamaan pennulleen paljon paremmat kehitysedellytykset kuin taitamaton tai huolimaton omistaja. Monia pentuja pilataan väärän ruokinnan takia.

Aivan samalla tavalla hyvin vahvasta pennusta voidaan saada väärällä ravinnolla ja ruokinalla pentu, josta tulee aikuisena jo aivan liian vahva koira. Ruoki pentu siis aina sen kehitysedellytysten mukaisesti.  Mikäli omassa pentulaatikossani on todella jämerä luinen ja vahvan pyöreähkön rintakehän omaava pentu, pitää sen ruokinta suunnitella tervettä kasvua tukevaksi. Se tarkoitaa käytännössä, että pentu pidetään laihana ja tiiviissä kunnossa koko kasvuaikansa. Ravinnoksi en näille pennuille pyydä perheiden koskaan syöttämään pentu- tai junioriruokia, vaan aikuisten miedompia vaihtoehtoja. Hyvin vahvasta pennusta kasvaa yleensä vahva aikuinen, mutta oikealla niukemmalla ruokinnalla voidaan hyvinkin estää pentua kehittymästä yli liian vahvaksi.

Pennun kasvua ja kehitystä kannattaa seurata koko kasvuiän hyvin tarkkaan. Silloin on mielestäni todella tärkeää, että pentu on oman kehityksensä sekä ennusteensa kannalta juuri oikeassa massassa. Liiallinen tai liian vähäinen ruokinta ja epäsopiva massa kasvuiässä voi hyvin helposti pilata koiran. Osaava kasvattaja pystyy aina neuvomaan kasvatinomistajia. Muista aina seurata pennun kasvua koko kiihkeimmän kasvuiän. Oikea ja pennun parasta mahdollista kehitystä tukeva massa, hankitaan jo luovutusiässä. On tärkeää, että tämä massa ylläpidetään aikuisuuteen saakka. Aikuisen koiran ollessa valmis satunnainen lihavuus tai laihuus ei enää pilaa koiran tulevaisuutta, vaan vaikuttaa vain hetkelliseen kuntoon. Pentu- ja kasvuiässä massalla on paljon kohtalokkaammat seuraukset. Muista siis miettiä tarkasti, miten pentusi ruokit.

Skotlanninhirvikoiran kauneuden edellytys on oikea ruokinta. Juuri oikea massa syntyy huolellisella ruokinnalla pentu- ja kasvuaikana. Myös muiden harrastatamieni rotujen kuten lhasa apson ja löwchenin ruokinalla on valtava merkitys, kun halutaan kasvattaa kauniita koiria, joilla olisi juuri se massa, kun rodulla pitäisi olla. 

Facebook Comments