Koiran arvo on monessa mielessä muuttumassa ja muuttunut. Olen kasvattanut koiria reilut 35 vuotta. Yhteiskunta sekä sen arvot ovat muuttuneet kuluneiden vuosikymmenien aikana voimakkaasti. Se on muuttanut koiran arvoa ja arvottamista suuresti. Vuosi vuodelta koiran merkitys on muuttunut. Koira on alkanut yhä enemmän ja enemmän inhimillistymään viimeisten vuosikymmenien aikana. Yhteiskunnassa yksin elävien ja lapsettomien määrä on myös kasvanut runsaasti. Koira korvaa usein ihmistä ja täyttää arvokasta paikkaa perheissä. Myös lemmikin merkitys on muuttunut. Lemmikki on inhimillisempi ja lemmikkiin ollaan valmiita satsaamaan nyt paljon enemmän. Elintason nousu ja elämän helpottuminen ovat madaltaneet ihmisten kykyä kohdata vastoinkäymisiä. Se näkyy myös koirissa ja koirien arvon muuttumisessa. Koiraan ollaan valmiita uhraamaan lähes mitä tahansa hädän hetkellä.

Pennun hinnassa ei ole oleellisia eroja

Rotukoiran pennun hinta ei juurikaan ole muuttunut oleellisesti vuosikymmenien aikana suhteuttuna aikaansa. Koiranäyttelyiden ja monipuolisen koirilla harrastamisen myötä koiralle tuli yleisemmin rahalla mitattava arvo ja hintalappu Euroopassa ja Länsimaissa jo 1900-luvun alussa. Yksittäisistä huippu yksilöistä voitiin jo silloin maksaa huimia summia. Varsinkin toisen maailmansodan jälkeen yhteiskuntien vaurastuessa rotukoirien määrä alkoi nousta voimakkaasti. Halvempia ja suhteellisesti hyvinkin kalliita harvinaisia tai muotirotuja on ollut aina. Tavallinen rotukoira oli elintasoon ja tuloihin suhteutettuna jopa lapsuudessani kalliimpi hankinta kuin nyt. Rotukoiria oli myös vähemmän. Toki koirien ja pentujen rahallinen arvo on noussut yhteiskunnassa rahan arvon muuttuessa. Aikaisempina vuosikymmeninä rotukoiralla oli statusta ja monirotuisista koirista puhuttiin sekarotuisena. Nykyään monirotuinen koira ei ole enää statukseltaan rotukoiraa ala-arvoisempi, vaikka pentuna hinnoissa voi olla eroja.

Koiran eläinlääkintä on muuttunut ja koiraan ollaan valmiita uhraamaan huikeita summia

Suurin muutos koiran arvottamisessa ja arvossa on tapahtunut aivan viimeisinä vuosikymmeninä. Voimakkainta muutos lienee ollut 2000-luvun milleniumin jälkeen. Koirien vakuuttaminen on muuttanut hiljalleen eläinlääkintää. Vakuuttamisen yleistymisen jälkeen alkoi hintojen nousu ja muuttuminen. Kustannuksetkin ovat nousseet. Uudelle koiran omistajalle eläinlääkintä kustannukset voivat tulla järkytyksenä ja kasvattajan sekä pennun hankkijan välille voi tulla helposti muhkeita riitoja kustannusvastuusta. Nykyisessä toiminta ympäristössä kenelläkään ei pitäisi olla varaa enää kasvattaa sairaita koiria, koska pennun hinta voi olla mitätön summa sen lääkitsemiseen tarvittaviin kustannuksiin. Tämä pitää kasvattajien ja koiran hankkijoiden todella ymmärtää.

Koiran muuttuessa samaan aikaan yhä “inhimillisemmäksi” osaksi omaa elämää, ollaan koiran eläinlääkintä kustannuksiin ja koiran pelastamiseen valmiita uhraamaan koko ajan suurempia sekä suurempia summia. Kadulla kävelee koiria, joiden leikkauksiin tai pelastamiseen ollaan voitu käyttää tuhansia ja tuhansia euroja. Juuri aivan tavallisen tuttava perheeni omistaman koiran leikkauksiin ja hoitoon kului lähes 10.000 euroa. Siinä perhe miettii loman karsimista ja ruuasta säästämistä. Tiedän myös koiriin käytetyn paljon suurempiakin summia. Todella yleisiä alkavat olla 2.000 – 4.000 euron operaatiot. Nämä ovat summia, joita aikaisempina vuosikymmeninä ei tunnettu. Oli todella harvinaista, että koiran lääkintään olisi käytetty pennun hankintahintaa suurempia summia.

Koiraa hemmotellaan ja sen hoitoon satsataan yhä enemmän

Koira nähdään osana perhettä. Koira on inhimillistetty ja koiraa ei enää nähdä perinteisesti eläimenä, johon suhtaudutataan arvotuksessa rationaalisesti. Koiraa rakastetaan ja se ollaan valmis pelastamaan hintaan mihin hyvänsä. Sen ovat tajunneet tietysti myös sijoittajat. Eläinlääkäriasemille voidaan hankkia yhä kalliimpia ja parempia laitteita koiria auttamaan. Magneettikuvaukset ja yhä kalliimmat tutkimukset ovat koko ajan yleisempiä. Yhteiskunnan muutoksessa koira ja sen hoitaminen ovat totisesti pysyneet mukana.

Koirille tarjotaan nyt myös paljon muita hyödykkeitä ja “hyvää.” Koirien päiväkodit ja kylpylät olivat käytännössä tuntemattomia asioita 1980-luvulla. Koirien tarvikemyynti on lisääntynyt rajusti, koiria ei juuri puettu 1970-luvulla. Ihmiset ovat myös valmiita hoidattamaan koiriensa turkkia enemmän kuin ennen. Trimmausliikkeitä on nyt paljon enemmän kuin muutama vuosikymmen sitten. Kaiken kaikkiaan koira voi monelle olla nykyään mahdollisten lääkintäkustannuksien ja hoitoon käytettävien summien vuoksi paljon aikaisempaa suurempi hankinta. Koiran arvo on nyt hyvin erilainen kuin vielä 40 vuotta sitten.

Koirien arvottamisessa on suuria eroja

Koirilla on myös rotukohtaisia ja kulttuurisia eroja. Yleistäen voi sanoa urbaanin koiran elävän arvon nousun huipulla, kun taas syvällä perinteisellä maaseudulla koiraan suhtaudutaan yhä usein paljon perinteisemmin. Huonolla metsästyskoiralla ei välttämättä juuri ole arvoa tai koiralle ei tehdä kalliita leikkauksia. Koiran lopettaminen on helpompaa ja edullisempaa haastavissa tilanteissa kuin hoitaminen. Toki suhtautumisessa koiraan on suuria eroja myös kaupunkien ja maaseudun ihmistenkin välillä. Maalta löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiit uhraamaan lemmikkinsä hoitoon aivan yhtä suuria summia kuin kuka tahansa kaupunkilainenkin.

Roduissa on myös eroja, koska eri rotujen kanssa eletään erilailla. Mitä perinteisemmästä seurakoirasta on kyse sen inhimillistetympiä koirat usein ovat. Kyse on perheenjäsenestä tai koira voi olla puolison tai lapsen korvike. Silloin rahalle ei ole merkitystä. Monet perinteiset käyttökoirat ja metsästyskoirat ovat vielä usein koiria. Ne ovat eläimiä ja suhtautuminen koiraan on paljon suoraviivaisempaa. Tunteiden määrässä suhteessa koiraan on omistajien välillä valtavia eroja. Periaatteessa voi sanoa, mitä enemmän tunteita on pelissä, sen enemmän todennäköisesti koiraan ollaan valmiita uhraamaan.

Koiran arvottamisessa ei ole paluuta

Elämme vuotta 2019. Koiran kasvattajien ja omistajien on pysyttävä tässä ajassa mukana. On erittäin tärkeää tiedostaa, miten koiran arvo on ajassa muuttunut. Enää ei kannata valittaa, että kasvatinomistaja inhimillistää pentua ja uhraa koiraan tarvittaessa tuhansia euroja sen hengen pelastamiseksi. Näistähän yleensä ne suurimmat riidat tulevat.

Nykyisin kasvattajan vastuu on paljon aikaisempaa suurempi. Pitää tietää entistä tarkemmin kuka koiran hankkii ja mitä odotuksia koiraan kohdistuu. Mihin asemaan pentu asettuu uuden omistajan elämässä. Kasvattajan on entistä tarkemmin valittava omistajia ja koiraa hankkivien olisi nykyisin paljon tärkeämpää perehtyä koiran hankintaan. Omistajan olisi tiedettävä oma varallisuus ja resurssit, koiran hankinta olisi suhteutettava entistä paremmin omiin mahdollisuuksiin. Rotujen terveystilanteessa ja vaativuudessa on valtavia eroja. Onneton koira sairastuu ja väärillä omistajille on liikaksi vääriä koiria. Mieti tarkkaan, minkä rodun hankit ja mistä. Rotujen terveydessäkin on valtavia eroavaisuuksia.

Koiran arvo ja merkitys on muuttunut rajusti yhteiskunnassa. Se on kasvattajien ja koiraa hankkivien syytä muistaa. Koira ei juurikaan ole muuttunut, mutta yhteiskunta ympärillä on ollut rajussa muutoksessa.

 

Facebook Comments