Puhun hyvin kipeästä ja usein liian pienelle huomiolle jääneestä asiasta. Omistajan hankkiessa toisen koiran muuttuu elämä radikaalilla tavalla. Talouden koirista tulee lauma. Yhden koiran omistaminen eroaa aina hyvin merkittävästi lauman omistamisesta. Lauman omistaminen vaatii yksittäisen koiran omistajaa enemmän tieto-taitoa ja vastuuta. Laumalla on oltava selvä johtaja ja tämä on tietysti koirien omistaja. Hänen vastuullaan on koirien onnellisuus ja hyvinvointi. Omistajan pitää aina huolehtia, että lauma toimii ja siinä kaikkien koirien elämä on elämisen arvoista. Laumassa koirien kuuluu olla yhdessä elävä onnellinen joukkio koiria. Aina näin ei ole. Koirilla esiintyy käytöshäiriöitä ja pahoja luonnevikoja myös laumassa, tai koira voi yksinkertaisesti olla laumaan sopeutumaton. On myös rotuja, jotka eivät sovi laumaan. Koira voi olla toiselle koiralle peto. Häiriökäyttäytyvä tai luonnevikainen koira voi tuhota toisen koiran elämän ja elämä laumassa saattaa olla eläinrääkkäystä. 

Liian pitkään yksin elänyt koira ei aina sopeudu uuteen tulokkaaseen

Laumaan muuttava pentu pitää aina olla erityistarkkailussa. Usein liian pitkään yksin elänyt koira ei aina sopeudukaan uuteen tulijaan. Omistajan pitää varmistaa, että uusi pentu ei joudu vanhemman koiran taholta “terrorismin” kohteeksi. Mikäli kitkaisen alun jälkeen tilanne ei muutu paremmaksi, on omistajan tehtävä ratkaisuja. Ongelmilta ei saa ummistaa silmiä. Liian monen pennun ja koiran elämänlaatu kärsii vanhemman koiran terrorismista. On koiria, jotka eivät yksinkertaisesti sopeudu elämään toisen koiran kanssa. Omistaja voi helposti ummistaa silmänsä, koska koirasta luouminen tai muut erottamis toimenpiteet tuntuvat julmilta. Itseasiassa tilanne on päinvastainen. Toinen koira joutuu elämään pahassa tapauksessa koko elämänsä pelossa ja epävarmuudessa.

Laumassa voi olla kaksi liian tasaväkistä yksilöä

Itse koiralauman kanssa vuosikymmeniä eläneenä olen törmännyt myös tapauksiin, että yksittäiset yksilöt ovat “liian tasaväkisiä”. Ikä- ja kokoero voi olla niin pieni, että yksilöt eivät pääse selville paikassa laumastaan. Lauman toimivuuden kannalta on oikein hyvä, että koirat pääsevät valvovan silmän alla itsenäisen oloisesti aikaajoin setvimään arvojärjestystä ja ottamaan toisistaan mittaa. Se lopetta epäterveen kyräilyn, arvojärjestys selviää ja koirat voivat jatkaa laumassa onnellista elämää. On koiria, joille asema ei tule selville. Yksittäiset koirat ajautuvat toistuviin tappeluihin ja loputa epäluulon sekä stressin ilmapiiri tarttuu koko laumaan. Omistaja ei voi antaa tällaisen epäterveen tilanteen jatkua kovin pitkään riskeeraamatta koirien ja laumansa onnellisuutta. Lauman omistajan ammattitaitoon kuuluu nähdä ja tunnistaa tilanne, kun laumassa on ylitsepääsemätön kiista. Valitettavasti tilanne pitää ratkaista ja se tarkoittaa käytännössä jonkun tilanteeseen sopeutumattoman koiran erottamista laumasta. Tällainen tilanne tulee esimerkiksi helposti eteen narttujen välillä, kun ne kasvavat aikuisuuteen ensimmäisen pentueensa jälkeen.

Liian pehmeä koira voi joutua leluksi

Laumassa eläminen vaatii koiralta aina enemmän. Onkin hyvä, että laumassa elävän koiran hermorakenne ja luonne on kovemmalla koetuksella kuin yksin elävän koiran. Näin hyvän kasvattajan kotona pitää löytyä tasapainoisempia ja hermorakenteeltaan vahvempia koiria kuin yksittäisellä koiran omistajalla. Nämä koirat myös lisääntyvät helpommin, koska eivät tunne stressiä ja ahdistusta. Usein varsinkin tuontien kohdalla törmäänkin koiriin, jotka ovat liian pehmeitä. Ne pyrkivät mielistelyyn ja lopulta vovat ajautua koko koiralauma “heittopussiksi” ja leluksi. Liian pehmeä koira voi olla käytännössä “koulukiusatun” asemassa, eikä sen luonne pääse kehittymään. Omistaja ei voi valvoa laumaa jokaisena hetkenä ja on tiedettävä, että koirilla ei ole vaaraa omistajan selän kääntyessä. Liian heikko koira ei menesty laumassa, jos se ajautuu lauman yleiseksi leluksi on koiran etu päästä kehittymään ja kasvamaan yksilönä ainona koirana turvallisessa ympäristössä. Lauman omistajan kannattaa huolehtia, että laumaan tulevilla koirilla on hermorakenne kunnossa ja riittävästi kovuutta.

Laumassa sairaan tai vanhan vaivalloisen koiran elämä voi olla piinallista 

Koirat käyttäytyvät laumassa aina yleensä alkukantaisemmin kuin yksin elävä koira. Se tuo monessa mielessä koirien elämään enemmän oikeutta olla eläin. Koirat voivat ryhmänä helpommin toteuttaa lajityypillisiä viettejään. Ne voivat leikkiä ja terveellä  tavalla haastaa toisiaan arjessa. Ne eivät ole yksinäisiä ja seuraa on aina tarjolla. Lauma on kuitenkin myös vieteissään alkukantaisempi. Erityisesti äkillisesti sairastuva tai vanhentuva koira voi joutua hyvinkin julman ja alkukantaisen syrjinnän kohteeksi. Toiset koirat vaistoavat heikkouden tai kärsimyksen, joka ei laumassa ole tervetullut piirre. Nuoremmilla voi olla halu päästää kärsivä koira tuskistaan. Ne eivät ole luonnevikaisia, agressiivisia tai julmia, vaan toteuttavat vuosituhantista laumaviettiään. Lauman omistajan on taas oltava hyvin tarkkana sairastavan tai vaivalloisen vanhuksen elämän suojelussa. Näiden elämä ei yleensä ole muiden koirien keskellä, vaan turvallisesti erottettuna laumasta. Ryhmässä elämän jatkaminen liian pitkään on koiralle yleensä tuskallisempaa kuin kotioloissa ainoanan koirana. Lauman omistajalta vaaditaan vieläkin tarkempaa kykyä ymmärtää ja myöntää, milloin hyvin vanhalle tai sairaalle koiralle aika on tullut.

Omistaja on aina vastuussa laumasta

Kahden tai useamman koiran omistaminen merkitsee laumaa. Se merkitsee omistajalle kahta suurempaa vastuuta koirista. Lauman voi omistaa vasta, kun kokemusta koirista on kertynyt riittävästi. Vasta-alkajan ei ole hyvä hankkia kerralla useampaa koiraa. Koirien kanssa pitää oppia elämään ja koira täytyy tuntea. Vasta kokemuksen myötä voidaan alkaa rakentamaan laumaa, josta omistaja kantaa aina erityistä vastuuta. Elämä on kyettävä järjestämään useamman koiran ehdoilla turvallisesti. Laumassa jokainen koira ansaitsee onnellisen ja turvatun elämän. Omistajan pitää seurata, mitä ryhmässä tapahtuu ja olla selvillä sopeutuvatko kaikki koirat elämään laumassa. Ammattitaitoon kuuluu kyky tunnistaa laumaan sopeutumattomat yksilöt ja ammattitaitoon kuuluu varmuus tehdä ratkaisuja. Laumassa omistajan on kyettävä luopumaan yksittäisestä sopeutumattomasta yksilöstä. Se ei ole julmaa, koska usein nämä koirat ovat itsekin onnellisimpia jossakin toisessa perheessä ainoina koirina. Muista aina huolehtia laumastasi ja pidä huoli sen onnellisuudesta. Se tekee omankin elämän helpoksi ja onnelliseksi.

Lauman omistaminen merkitsee suurta vastuuta. Koira voi olla toiselle koiralle peto. Laumassa koirien kuuluu olla yhdessä elävä onnellinen joukkio koiria. Sen terveen rakenteen säilyttäminen on omistajan velvollisuus. 

juha lauma ja aurinko maki

Facebook Comments