Keskustelimme eilen yhden hyvin pitkän linjan kasvattajan kanssa kasvatuksesta ja harrastamisesta. Keskustelu ajautui hienoa työtä tehneiden kollegoiden muistelemiseen. Pian huomasimme, miten moni taidokas harrastaja on lopettanut tai ehkä vielä surullisempaa, täysin rutinoitunut ja laiskistunut harrastamisessaan. Kasvatus ja tekeminen alkaa olla täysin saman toistoa ja työn tulokset laskevat laskemistaan. Pahimmillaan tekeminen on päättynyt umpikujaan ja uupumiseen. Se on varsin surullinen ilmiö varsinkin silloin, kun kyseessä on koirankasvattaja. Keskustelumme jälkeen istuin pari tuntia autossa kotiin ajaessa ja pohdin asiaa lisää. Miksi monen liekki harrastamisessa sammuu?

  1. Perspektiivin sumentuminen

Harrastamisessa ja monessa muussakin tekemisessä hyvin tärkeä asia on innostuksen ja viitseliäisyyden ylläpitäminen. Keskeinen ongelma on usein perspektiivin vääristyminen. On hyvin ymmärrettävää, että vuosien saatossa innostus laskee ja ihminen laiskistuu. Valitettavasti kovin moni myös kyynistyy ja osa katkeroituu tekemisessään.  Mielestäni on melko yleistä, että harrastaja menee tekemisessään “liian syvälle.” Silloin kasvatus, laji tai rotu saa liian suuren osan ihmisen elämästä ja mittasuhteet vääristyvät. Koirat ja harrastus voi helposti imeä voimat, jos harrastaja ei osaa olla tarkkana. Erityisen suuri haaste tämä on, jos ihminen ei ole ollut lainkaan mukana työelämässä. Uskon myös kyllästymisen riskin hieman kasvavan, kun päivätyökin on koirien parissa. Nämä asiat ovat toki hyvin yhteensovitettavissakin.

Rotu, kasvatus, kilpaileminen ja tekeminen koirien kanssa ajautuu turhan usein henkilökohtaiseksi ja tunteet alkavat sumentamaan harrastamista. Syntyy helposti omaa energiaa kuluttavia henkilökemia ongelmia ja oma tekeminen lokeroituu. Koirien kanssa harrastamisessa on keskeistä säilyttää tukijalat myös koiramaailman ulkopuolella. Se tarkoittaa muuta tekemistä, ihmissuhteita koirien ulkopuoella ja mielekästä perhe-elämää. Koirien kanssa harrastaminen johtaa herkästi fanaattiseen yltiöpäiseen tekemiseen ja ura jää silloin usein lyhyeksi. Toisena vaihtoehtona on erakoituminen omaan mökkiin, jossa kasvatetaan tai harrastetaan samaan malliin vuodesta toiseen ja keskiössä on usein muiden arvosteleminen. Pahimpana vaihtoehtona on uupuminen, krooninen rahapula ja koirien sekä itsensä hoitamisen laiminlyönti. Näitä kaikkein valitettavimpia tapauksia harrastuksessa ilmenee vuosittain. Nämä tapaukset päätyvät jopa viranomaisten käsiin tai lehtien otsikoihin.

2. Uutta intoa ja näkökulmia saa helposti

Harrastamisessa on todella tärkeää säilyttää ja rakentaa mielekkyyttä. On surullista, miten monet pitävät esimerkiksi uuden rodun hankkimista, jotenkin vääränä, vaikka kyseessä on yleensä varsin hyödyllinen asia monessa mielessä. Oma innostus ja oppiminen lisääntyy sekä samalla toiseen rotuun tulee uusia näkökulmia sekä uusi harrastaja. Oikein tehtynä kyseessä on todellakin kaikki voittaa tilanne. Harrastamisessa uuden oppiminen ja uusien urien luonti on myös kehittävää. Se tarkoittaa tuomarioikeuksien ja toimihenkilö oikeuksiin pätevöitymistä jne. Tänä syksynäkin moni harrastaja aloittaa ulkomuototuomariksi opiskelemisen ja se voi olla hyvä tapa virkistää harrastusta.

Uusiin ihmisiin ja erilaisiin harrastajiin tutustuminen on myös mielekästä. Vuosien varrella pitää säilyttää mieli avoinna uusille kontakteille ja nuorille. Osasta heistä voi tulla todella tärkeitä ja omaa innostusta tukevia henkilöitä, kun nuorelle harrastajalle antaa mahdollisuuden. Aina prosessi ei onnistu. Oppilapsesta voi tulla täysin toisella tavalla ajatteleva harrastaja, mutta se on heidän oikeutensa ja tästä ei pidä katkeroitua. Etsikää kontateja ja rakentakaa toimivia verkostoja omaa hararstamista ja jaksamista tukemaan. Matkusta maailmalla, pidä mieli avoinna ja tutustu alati uusiin asioihin, koiriin sekä ihmisiin. Pitäkää kodin ovet auki ja kontakteja aina myös ulkomaailmaan. Sosiaalinen kanssakäyminen ja sen kautta syntyvä sosiaalinen kontrolli on aina eräänlainen turvaverkko ja voimavara harrastamisessa.

3. Oma jaksaminen ja mielen ruokkiminen on keskeistä

Tee ihania asioita myös koirien ulkopuolella ja muista hemmotella itseäsi. Huolehdi terveydestäsi ja hyvinvoinnista, vain sen avulla sinulla voi pitkällä tähtäimellä olla jotakin annettavaa harrastukseen. Muut harrastukset ja tekeminen koirien ulkopuolella on aina hyödyllistä. Aivojen pitää saada levätä ja omaa mieltä kannattaa ruokkia monipuolisesti.  Aivoilla pitää levon ohella olla myös paljon töitä.

Parhaimmillaan saat voimaa koirista ja koiraharrastksesta, kun elämässä tulee vastaan hekilökohtaisia karikoita. Toisaalta saat taas voimaa koirien ulkopuolelta, kun koirahararstuksessa törmäät pahoihin vastaoinkäymisiin. Voit olla varma, kun vanhaksi saa elää karikoita ilmestyy suunnasta jos toisesta. Se on elämää. Muista aina, että koiria voi vähentää, jos oma jaksaminen sitä vaatii, kunhan koirille etsii hyviä koteja. Mielekäs ja kehittyvä elämä, ura, koirat, perhe ja koti ovat kaikki dynaamisessa liikeessä. Se vaatii vastavuoroisuutta, uskallusta tehdä muutoksia ja joustoa. Paras tapa on rakentaa toimivaa yhteistyötä, jolloin vastuu jakaantuu ja muutokset on helpompi toteuttaa. Sittenkin harrastamisessa tylsistymisen tai väsymisen suurimpia syitä lienee, että ihminen ei ole kuunnellut omia tarpeitaan ja reagoinut tarpeisiinsa ajoissa.

4. Ole rohkea äläkä pelkää muutoksia

Kun väsyttää tai ahdistaa, helpota elämääsi. Pidä tauko tai vähennä koiria. Älä jumiudu elämässä, jos se ei ole mielekästä.  Ole rohkea ja tee elämässä uudelleen järjestelyjä, jos työ, perhe-elämä tai koti ahdistaa liian pitkään. Koirat eivät saa olla siinä este. Lopulta kyse on myös koirien ja harrastamisesi jatkuvuuden edusta. Älä välitä arvostelijoista. Hyvinvoivat ja onnelliset ihmiset eivät sinua vaivaudu arvostelemaan, vaan arvostelijoina ovat ne, jotka itse voivat huonosti.

Kenenkään elämä ei pysy vakiona vuosikymmenestä toiseen. Tilanteet muuttuvat ja muutoksiin pitää reagoida itseään sekä omia voimavaroja kuunnellen. Harrastuksen kuuluu muuttua ja kehittyä vuosien varrella. Pidä siis tekemisesi ja harrastamisesi koirien kanssa alati liikkeessä. Silloin kehityt luultavasti jatkuvasti myös itse ja jaksat paremmin.

Hyvä harrastaminen koirien kanssa on dynaamista liikettä. Kasvatus ja harrastus elää muun elämän ohella sopeutuen tekijän tarpeisiin. Vuosikymmeniä kestävä harrastaminen ja kasvatus perustuu omaan hyvinvointiin sekä itsensä kuuntelemiseen. Pyri säilyttämään aina kohtuulliset mittasuhteet tekemisissäsi ja ylläpidä sosiaalisia suhteita riittävästi ulkomaailmaan. Vain hyvinvoiva harrastaja kykenee harrastamaan pitkällä tähtäimellä hyvin ja takaamaan omien koiriensa onnellisuuden.

Facebook Comments