Kasvattajana, ulkomuototuomarina, opettajana, yhdistysaktiivina, kirjoittajana ja eläinrakkaana koiria omistavana ihmisenä  olen usein joutunut pohtimaan eri näkökulmista eettisesti kestävän ja elinvoimaisen koirankasvatuksen piirteitä. Koirien ja tai minkä tahansa eläimen kasvatus pitäisi pohjautua periaatteelle, että maailmaan saatettu ihmisen kanssa elävä eläin kykenee elämään tervettä, mahdollisimman laadukasta, onnellista ja täysipainoista elämään. Esittelen oman ajatusmaailmani ja kokemukseni perusteella asiat, mihin mielestäni eettisen koirankasvatuksen tulisi perustua.

Rotukoirissa eettinen ja elinvoimainen kasvatus toteutuu mielestäni Suomessa pääosin hyvin, mutta ei suinkaan kaikkessa. Roduissa on suuria eroavaisuuksia ja eri kasvattajien työssä on suuria eroja.  Elinvoimaisten rotujen ja vastuullisten kasvattajien jalostuksen vastapainona on iso kuorma rasitteena muuta. On degeneroituneita rotuja, on pimeää tuontia, pentutehtaita ja taitamattomia kasvattajia. Kotieläimistä puhuttaessa koira saa silti kohtuuttoman paljon huomiota, koska eläinten onnellisuuden suurimmat ongelmat löytyvät kuitenkin aivan muualta. Elämme kuitenkin tehokanaloiden, tehosikaloiden ja turkistarhojen valtakunnassa.

Lisääntyminen

Lisääntymisen tulee olla vaivatonta. Uroksien sukupuolivietti on vahva ja uroksien tulee kyetä sekä haluta astua narttu aina luontaisesti omasta tahdostaan. Keinosiemenntäessä on uros muutoin jo aiemmin käytännössä todettu kykeneväksi ja halukkaaksi astujaksi.

Narttu haluaa lisääntyä. Se tarjoaa itseään kiimassa oikeana päivänä urokselle ja sitä ei tarvitse pakottaa astutettavaksi. Narttu on fyysisien ja henkisien ominaisuuksien suhteen luonnollisesti astutettavissa. Nartun tulee kyetä synnyttämään luonnollisesti ja melko helposti. Mikäli nartun luonnollisen synnytyksen estää rakenteelliset tai hormonaaliset heikkoidet, narttua ei tulisi käyttää jalostukseen.

Kasvu

Maailmaan saatetuille pennuille on olemassa vastuullisia koteja, jotka pentuja haluavat. Kasvattaja tietää, että lähtökohatisesti kodit ovat välittäviä ja kykenevät tarjoamaan pennulle turvallisen ja rakastavan ympäristön kasvaa sekä elää. Kodeilla on oltava myös tietoa, miten koirien kanssa eletään. Uudet kodit pystyvät tarjoamaan koiralle riittävästi virikkeitä ja liikuntaa.

Terveys

Koiran ja rodun keskimääräisen eliniän pitäisi mielestäni ylittää kymmenen vuotta. Elinikä on tärkeä ja helposti mitattava rotujen degeneraation indikaattori. Yksittäisiltä sairauksilta ei koskaan voi välttyä, vaikka kyseessä olisi mikä populaatio. Sairaiden yksilöiden määrän pitää olla kuitenkin pieni ja sairaat yksilöt ovat enemmänkin poikkeus kuin sääntö. Sairaita yksilöitä ei pidä käyttää jalostukseen.

Pennun pitäisi kasvaa oikeastaan kuin itsestään. Helposta syntymästä lähtee käyntiin varsin tasainen ja helppo painon kertyminen. Terveellä ja elinvoimaisella koiralla tulisi aina olla hyvin terve ruokahalu ja melko tehokas aineenvaihdunta. Kasvattajat eivät useinkaan osaa huomioida ruokahalun ja terveen ruuansulatuksen merkitystä kasvatuksessa. Koiran vuosituhansinen menestystarina ihmisen rinnalla on perustunut paljon näiden kahden seikan varaan. Allergiat jäävät usein liian vähälle huomiolle kasvatuksessa. Allerginen koira ei ole jalostuskoira.

Pennun kasvussa ei pitäisi olla juurikaan ongelmia. Pentu kasvaa mahdollisimman tasaisesti ilman ontumisia ja ripuleita. Aikuisena koiran tulisi kyetä vaivattomaan ja helppoon elämään. Pennun tai koiran kanssa ei pitäisi tarvita eläinlääkärikäyntejä pakollisia rokotuksia ja mahdollisia ruutinikäyntejä lukuunottamatta. Jokainen syöty lääkekuuri ja terveydellinen toimenpide pitää kasvatuksessa huomioida. Toistuvasti lääkintää tai lääkärin apua tarvitseva koira ei ole yksilö, jota käytetään jalostukseen.

Luusto ja liikuntaelimet mahdolistavat vaivattoman liikunnan, eikä koiralla ole ontumisia tai turhia kiputiloja. Hengityselimet ovat toimivat ja mahdollistavat vaivattoman hengityksen.

Tärkeintä on onnellinen, helppoon elämään ja ilman kipuja elävä, sekä mahdollisimman pitkäikäinen koira. Onnellisen, reippaan ja elinvoimaisen koiran tunnistaa helposti vaivattomasta sekä touhukkaasta arjesta. Monissa roduissa “yhteismitalliset” mitattavat terveyden osa-alueet saavat aivan liikaa huomiota kokonaisuuden kustannuksella. Järkyttävinä esimerkkeinä ovat vaikkapa berninpaimenkoira, joista aivan liian moni kuolee vain viiden vuoden iässä ja silti jalostuksessa tärkeimpänä leikkurina toimii edelleen lonkka- ja kyynärpäiden kuvaustulokset.

Ympäristö ja elämänlaatu

Koirilla kuten kaikilla eläimillä tulee olla oikeus toteuttaa itseään ja saada purkaa lajityypillisiä tarpeitaan. Se tarkoittaa leikkimistä ja yleensä lajitoverien riittävää seuraa. Koira tarvitsee jalkojensa alle luonnonalustaa ja rittävää vapaata liikuntaa. Koirien tulisi saada käyttää aistejaan omassa arjessa riittävästi.

Koirilla on oltava riittävästi tilaa ympärillään. Monipuolinen ravinto ja riittävä hoito on koiralle elinehto. Koiria ei pidä inhimillistää liikaa ja koirien on saatava olla eläimiä. Yksinäisyys, välineellistyminen, inhimillistäminen, väärä hoito tai heitteillejättö lienevät koirien elämän heikon laadun yleisimmät syyt koiranpidossa.

Koirien pitää saada toteuttaa itseään. Koirat kaipaavat lajitoeverien seuraa ja riittävästi tilaa sekä luontoa ympärilleen. Rotukoiran terveyden pitää mahdollistaa vaivaton elämä ja helppo liikkuminen.

 

Facebook Comments