Tuontien tärkeys kasvatuksessa

Ensi kuussa on edessä uusi matka ja uusien tuotien kotiuttaminen. Muistuttaisin kaikkia tuontien ja “uuden veren” tärkeydestä kasvatuksessa. Matkustakaa, tutustukaa ja etsikää luotettavia yhteistyökumppaneita maailmalta. En voi kyllin korostaa kuinka paljon tuonnit ovat auttaneet omaa kasvatustyötäni vuosikymmenien aikana. Hyvän tuonnin ensimmäinen edellytys on luottamuksellisen suhteen luominen ulkomaiseen kasvattajaan. Lähettäjällä pitää olla motiivi antaa parastaan tai ainakin mahdollisen hyvä kasvattinsa ulkomaille. Se tahto syntyy harvoin ilman henkilökohtaista tapaamista ja ilman ystävystymistä. Tuonti ei ole itsetarkoitus, vaan koiran tuomiselle pitäisi olla hyviä perusteluita. On hieman surullista, että monet kasvattajat pistävät tuhansia euroja ja aikaansa näyttelyihin, mutta pihistelevät tuontien tekemisessä tai eivät ehdi käydä tutustumassa kasvattajiin maailmalla. Kasvatuksen ja rodun kannalta tuonti sekä oikeat syvälliset kontaktit ulkomaisiin kasvattajiin olisivat usein paljon hyödyllisempi investointi. 

Tuonnin edellytys on avarakatseisuus ja tahto yrittää. Tuonti voi myös epäonnistua ja noin 30% omista tuonneistani ei ole ole ollut omassa arvioinnissani ja kasvatuksessani jalostuskelpoinen. Tuonti maksaa ja koiraan menee rahaa. Matkat, koiran hinta ja kulut hyvästä tuonnista ovat usein kohtuullisen korkeat. Riski pitää ottaa ja yrittämättä ei mitään saa. Yli puolesta tuonneistani on tullut siitoskoiria, jotka ovat jatkuneet kasvatuksessani kolmanteen ja sitä seuraaviin sukupolviin. Näistä osa on ollut todella korvaamattomia siitoskoiria. Muistakaa aina, että ensimmäisessä sukupolvessa ulkosiitostuonneissa voi syntyä suuria yllätyksiä ja pettymyksiä. Ensimmäiseen yllätysten sukupolveen ei kannata lopettaa ja usein ainakin omassa kasvatuksessani tuonnin paras anti on kerätty toisessa tai sitä seuraavissa sukupolvissa. Kasvatuksessa suuri ongelma on kärsimättömyys ja kasvattajat eivät useinkaan malta odottaa tuloksia riittävän pitkään. Silti ensimmäisen sukupolven liian suuret ja odottamattomat pettymykset ovat omassakin kasvatuksessani johtaneet usean tuonnin “hyllyttämiseen.”

Tuonneissa olen vuosikymmenien kuluessa oppinut suosimaan vanhempia tuonteja tai ainakin koiria, jotka valitsen itse. Paikan päällä kasvattajan koiria tutkiessa haluan itse löytää koirat, jotka minua kiinnostavat. Me olemme kaikki ihmisiä ja hyvin käytännöllisiä. Niin se vain on, että jos kasvattajalle jää täysi vapaus lähettää pois ulkomaille jokin yksi laumastaan, lähtee ulkomaille helposti koira, jonka lähettämiseen on jokin “käytännöllinen” syy. En minä ainakaan halua ulkomaille lähettää koiralaumastani vahvahermoisinta, kauneinta, terveintä ja periyttäjänä parasta koiraa. Siksi lennän ja matkustan. Istun iltaa ja katson koiria. Lopulta kerron rohkeasti, minkä koiran minä haluan. Lähes aina sen koiran olen enemmin tai myöhemmin kotiini tuonut. Tämän syksyn aikana tuon 6 ja kaksi 5 vuotiasta koiraa kotiini. Joskus olen valitsemaani koiraa odottanut viisikin vuotta. Katsoessani kokenutta ulkomaista kasvattajaa itkemässä lentokentällä koirasta luopuessaan, tiedän saavani jotakin ainutlaatuista. Vanhempi koira on usein paras. Yksi tai kaksi pentuetta nartusta riittä. Pääasia on, että koira minulle lopulta jalostuksen avuksi tulee. Uroshan voi astua vanhempana useampiakin narttuja. “Vanhassa on vara parempi” sanoo vanha kansa ja se sanonta pitää kyllä paikkansa. Pentujen tuonti on usein silkkaa bingon peluuta.

Matkustaminen ja koiran tuominen Suomeen on nyt kuitenkin helpompaa kuin koskaan. Harrastajilta ja kasvattajilta tarvitaan vain tahtoa, intoa ja työtä niin hyvä tuonti on kyllä mahdollinen. Avaa silmäsi, katso maailmaa ja rotusi globaalia populaatiota suurena mahdollisuutena. Ole avarakatseinen, opiskele ja tee yhteistyötä, niin onnistunut tuonti on mahdollista. Tuo sukutaulullisesti mahdollisimman paljon erilaista ja uutta verta, se on aina “rahaa pankkiin” tulevaisuudessa tai epäonnistuminenkin opettaa sinulle jotakin uutta. Muistakaa aina, että tuonteja voi tuoda myös yhdessä. Monella kasvatinomistajallani asuu tuontikoira.

Aivan oma lukunsa tuonneissa ja koiren etsinnässä on oma henkinen rikastuminen. Uudet ihmiset, erilaiset kulttuurit, paikat ja tavat tulevat tutuksi. Vuosikymmenien kuluessa maailmani on rikastunut valtavasti uusien kontaktien avulla. Olen saanut upeita ystäviä ja lujia suheita kaikkiin maailman kolkkiin. Tuonnit ovat valtava mahdolisuus kasvatuksessa ja vinkkinä sanoisin, että epäonnistumisita huolimatta tuonti kannattaa aina tavalla tai toisella.

 

Yksi hienoista ja arvokkaista tuonneistani on Multi BIS & BISS Int & AM & Fin Ch Barjea Mai Ling Panda. Koira muutti luokseni iäkkäämpänä jo ansioituneena siitos- ja näyttelykoirana. Panda on ollut korvaamattoman arvokas siitoskoira Euroopassa ja omassa kasvatuksessani. 

 

Facebook Comments