Meillä on koiria astuteltu nyt urakalla. Muistutankin kaikkia tärkeistä seikoista koiran kiimasta sekä hedelmöittymisestä. Mistä kiima alkaa, milloin hedelmöittyminen alkaa ja kuinka kauan koira kantaa. Kannattaa pitää muutamia tärkeitä seikkoja mielessä. Hedelmöittymisestä ja tiineydestä on myös paljon väärää tietoa.

Koira saaavuttaa sukukypsyyden yleensä noin 10 kk. ikään mennessä, joskin eri roduissa esiintyy suuria eroja. Sukukypsyyden saavuttamisen jälkeen tulee narttu periaatteessa kiimaan koko loppuelämänsä ajan. Säännölliset ja vahvat kiimat ovat yleensä positiivinen merkki lisääntymisen kannalta. Kestävä kasvatus kannattaa rakentaa tällaisten narttujen varaan. Koira voi tulla kantavaksi tietysti vain kiiman aikana. Kiima on useimmilla nartuilla kaksi kertaa vuodessa, mutta kiimakierto voi olla myös harvempi ja yleinen on esimerkiksi 10 kk. välein.

Mikäli kiimoja jää välistä tai ne ovat hyvin epäsäännöllisiä, on kyseessä yleensä hormonihäiriöt. Itse suhtaudun näihin omassa kasvatuksessani melko vakavasti ja ne ovat selvästi myös periytyvä ominaisuus. Toistuvat ja voimakkaat valeraskaudet ovat myös seikkoja, jotka usein periytyvät. Hormonitoiminnan poikkeavuudet ovat  asia, joihin oma kantani kasvatuksen edetessä ja kokemusken karttuessa on muuttunut paljon kriittisemmäksi.

Kiimassa on neljä vaihetta. Kiima alkaa esikiimalla. Silloin ulkosynnyttimet turpoavat ja verinen vuoto alkaa. Esikiima kestää yleensä noin yhdeksän vuorokautta, mutta vaihteluväli on hyvin yksilöllinen ja esikiima voi kestää kaikkea kolmesta päivästä lähes kolmeen viikkoon. Itse olen havainnut esikiiman omilla koirillani yleisesti kestävän 9 vuorokautta, mutta yleinen on myös noin 15 – 18 vuorokauden esikiima. Esikiiman alkamista on usein vaikea havaita. Esikiiman aikana urokset kiinnostuvat nartusta. Kiinnostus voimistuu esikiiman lopussa.

Esikiima päättyy varsinaiseen kiimaan. Silloin turvotus ulkosynnyttimissä alkaa jo vähentyä. Koiran emätin kuitenkin, varsinkin päältä, pehmenee. Nartut alkavat siirtää häntäänsä sitä takapäähän kosketellessa. Nartun vuoto alkaa yleensä vaalentua. Silloin normaali narttu antaa uroksen astua itsensä luonnollisesti. Kiima kestää noin viikon ja senkin vaihtelu voi olla hyvinkin suuri. Se voi kestää kaikkea vajaan viikon ja kolmen viikon välillä.

Omassa kasvatuksessani yleisimmät astutuspäivät ovat yleensä 11 – 14 vuorokauden välillä. Joillakin nartuilla esiintyy astutuksen jälkeen uudelleen veristä vuotoa. En ole itse tästä huolissani, kunhan vuoto ei haise.

Kiiman jälkeen alkaa jälkikiima. Se kestää noin 7 viikkoa. Silloin narttu ei enää anna varsinaisesti astua itseään, vaikkakin se voi leikitellä ja itse astua toisia koiria. Koira erittää silloin raskaushormoneja. Kantavalla koiralla jälkikiima päättyy synnytykseen. Koira voi tulla tässä vaiheessa myös valeraskaaksi, vaikkei tai vaikka se olisi astutettukin. Jälkikiiman jälkeen alkaa kiimaton vaihe, joka kestää seuraavan juoksun alkuun.

Jos narttu astutetaan, tiineys alkaa siitä hetkestä, kun munasolu irtoaa ja hedelmöittyy. Tiineys ei siis varsinaisesti ala astutuksesta, kuten usein virheellisesti kuvitellaan. Tiineysaika kestää 58 – 71 vuorokautta. Munasolut voivat irrota eri aikaan. Nartut, varsinkin aikaisemmin synnyttäneet,  voivat antaa astua itsensä jo esikiiman aikana. Onnistuneen astumisen tuloksena uroksen siittiöt pysyvät hedelmöittymiskykyisinä nartun sisällä helposti neljä vuorokautta ja jopa pidempäänkin. Tämän vuoksi ei astutusaikaa voi pitää luotettavana kantoajan mittarina. Usein narttu astutetaan turhan aikaisin ja hedelmöittyminen tapahtuu paljon myöhemmin kuin luullaan. Tämän vuoksi ohjeellista 63 vrk:tta kannattaa pitää hyvin ohjeellisena. Itse huolestun vasta, jos narttu ei ole synnyttänyt noin 67 vuorokautta astutuksesta, jos kaikki on muuten hyvin.

Pentuekoon kasvattamiseksi ja hedelmöittymisen varmistamiseksi narttu kannattaa astutta kahteen kertaan. Yksi onnistunut astuminen oikeana päivänä riittää kuitenkin mainiosti. Hedelmöittymisen jälkeen turha astuminen on turha riski infektioille ja sen vuoksi narttua ei kannata astuttaa ainakaan kolmea kertaa enempää. Muista, narttu voi tulla kantavaksi useammasta astutuksesta. Astutuksesta noin 11 – 23 vuorokauden kuluttua hedelmöittyneet munasolut kiinnittvät kohdun seinämään. Tämän vuoksi lennätän omat narttuni vasta kolmen viikon kuluttua astutuksesta. Oman kokemukseni perusteella se parantaa astutuksen tuloksia ja stressi ei vaikuta kantavaksi tuloon enää munasolujen kiinnittymisen jälkeen. Koira pitää kuitenkin lennättää viikon sisällä, sillä selvästi kantavaa koiraa ei saa lennättää. Kuukauden kuluttua raskaus on jo selvää ja koiria ei saa lennättää.

Tiineyden voi tarkistaa ultraamalla noin 21 vuorokaudesta eteenpäin. Röntgenillä raskauden voi tarkistaa vasta vajaa 50 vuorokauden kuluttua, kun luut ovat alkaneet kehittyä kunnolla ja ne nyt näkyvät röntgenissä. Usein nartut ovat myös syömättömiä muutamia päiviä viikon – parin viikon kuluttua raskauden alkamisesta. Usein olen havainnut narttujeni olevan myös pahoinvoipia hieman sen jälkeen, kun munasolut ovat kiinnittyneet kohdun seinämään. Silloin nartut saattavat hieman oksennella.

Viimeisimpänä on astutettu nuori valionarttu Fin Ch Chic Choix Parti de Bollinger

Chic Choix Parti De Bollinger Porvoo 2015 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments