Ensimmäisen pentueen teettämiseen tulisi olla muutamia valmiuksia. Ensimmäisen pentueen teettäminen tarkoittaa, että olisi tarkoitus ryhtyä kasvattajaksi. Silloin tulee perusasioiden hallinta olla sillä tasolla, että osaa saattaa pentueen alulle, saattaa sen maailmaan ja auttaa uudet kodit alkuun uusien koirien kanssa. Mitä kaikkea tulisi oikeasti osata, kun suunnittelee ensimmäistä pentuetta?

Peruslähtökohta on, että on käsitys uroksesta jota aikoo käyttää. Mikäli itse ei osaa päättää urosta on parempi opiskella rotua vielä lisää. Pidän myös lähtökohtana sitä, että tulevalle pentueelle on kiinnostusta, ainakin joku koti pitäisi olla jo valmiiksi tiedossa. Yleensä lähtökohtana on hyvä olla oma kiinnostus pentueesta ja pyrkimys saada itse hyvä pentu kotiin tai kasvatukseen.

Kasvattajaksi aikovan tulee tietää perusasiat oman koiran sukutaulusta. Samoin on syytä tutkailla urosta. Aloittelijan on hyvä pysyä iäkkäissä uroksissa, jotka ovat mahdollisimman terveitä. On todella hyvä tutustua urokseen myös ihan elävänä. Tämän jälkeen kannattaa pytää oman nartun kasvattajan mielipide tulevasta pentueesta ja kysyä joltakin toiselta ansioituneelta harrastajalta mielipidettä tai rodun jalostustoimikunnalta.

Päätöksen tulee kuitenkin aina perustua omaan näkemykseen. Se tarkoittaa, että näkemystä rodusta on silloin oltava riittävästi. Se tarkoittaa vähintään muutaman vuoden perehtyneisyyttä ja harrastamista. Kasvattajaksi aikovalla on oltava käsitys rodun historiasta ja kehityksestä. Hän tietää mikä rodussa viehättää ja mitä ominaisuuksia tuleva kasvattaja aikoo vaalia.

Tulevaan pentueeseen on varauduttava. Pitää olla tilat pentueelle ja kannattaa varautua pitämään pentuja pidempään, koska aloittelevan kasvattajan on yleensä vaikeampi saada hyviä koteja pennuille. Perhetilanne ja koti on oltava valmis pentueeseen. Taloudellisesti pitää olla valmius maksaa astutusmaksut ja mahdolliset keisarinleikkaukset (aloittelevalla kasvattajalla on suuremmat riskit epäonnistua synnytyksen hoitamisessa kuin kokeneella). Omien hermojen on syytä olla kunnossa ja astuttaminen ei saa tuottaa vaikeuksia omistajalle tai koiralle. Synnytys on suurempi testi ja siitäkin kasvattajan on selviydyttävä. Silloin täytyy tietää synnyttämisen perusteet, apu on oltava sovittuna ennalta valmiiksi ja kontaksi eläinlääkäriin on olemassa.

Pentujen kasvatus vaatii jo luovutusikään mennessä perustaitoja. Turvallinen ja rauhaisa paikka pitää löytyä emälle sekä pennuille. Pentujen kanssa on oltava sopivasti ja ne on totutettava kosketukseen, ääniin ja hoidon on oltava säännöllistä. Ensimmäistenkin pentujen on annettava olla myös rauhassa ja “pallutus” ei saa olla liioiteltua. Vieroitus tulee osata hoitaa asiallisesti asteittain ja pentujen kokemusmaailmaa on turvallisesti laajennettava. Pennuista on osattava pästää irti luotettaviin koteihin ja uusia koteja ei saa “omia”.

Laita yksi pennun hinta sivuun. Kasvattajalla on oltava aina valmius hankkia oma kasvatti takaisin, jos se joutuu vaikeisiin olosuhteisiin tai kasvattaja joutuu korvaamaan pennun perinnöllisiä sairauksia. Kasvattajalla on löydyttävä rahaa hoitaa asiat tyylikkäästi ja asioiden hoito ei saa jäädä kiinni rahasta. Näin kuitenkin usein tapahtuu, puhutaan periaatteista, mutta oikea syy onkin viimekädessä liian usein se rahan puute. Pidä aina pennun hinta sivussa kiperiä tilanteita varten.

Pentueen teettämisen jälkeen sinä olet kasvattaja ja sinun tulee osata neuvoa uusia koteja. Silloin tiedät koiran pennun kasvatuksen ja koiran koulutuksen alkeista enemmän, kuin keskiverto koiran omistaja. Tietoa pitää olla myös koiran ruokinnasta ja muista perusteista. Aloittelevan kasvattajan on oltava melko paljon tukena ensimmäisille kasvateilleen.

Ensimmäisten pentujen teettäminen on merkittävä merkkipaalu kasvattajan uralla ja siitä se alkaa. Ensimmäistä pentuetta ei kuitenkaa saa teettää milloin tahansa, vaan vasta sitten kun perusvalmiudet ja inspiraatio on riittävän suuri.

Näitä kysymyksiä pohtii vanhempikin kasvattaja uuden rodun kohdalla ja nyt ajatukset pyörivät kuumeisesti ihanaisen Eveliina bernhardilaisen ympärillä….

 

Facebook Comments