Minusta tuntuu, etteivät ihmiset oikein sisäistä leikkimisen tärkeyden merkitystä koirilla. Leikkiminen on niin ihmiselle kuin koirallekin tärkeä tapa oppia sosiaalisia taitoja. Leikkiminen on äärimmäisen tärkeää aivojen kehitykselle. Leikkiminen on edellytys tasapainoisen luoneteen synnylle. Leikkiminen on koiralle myös fyysisen kehityksen kannalta todella tärkeä elementti. Miksi leikki on niin tärkeää?

Aivojen kehitys alkaa tietysti jo kantoaikana. Vastasyntyneellä pennulla aivojen kehitys on todella nopeaa. Ensimmäiset viikot ja kuukaudet  ovat hyvin tärkeitä. Tuntemukset kuten pelot, iloisuus, mielihyvä, ahdistus vaikuttavat suuresti pennun kehitykseen. Vuorovaikutuskokemuksilla on aivan oleellinen vaikutus pennun myöhemmälle elämälle. Koskettelu ja läheisyys tuottavat oksitosiinia, sosiaaliset siteet ja stressi vähenevät. Normaalit pennut alkavat leikkimään keskenään jo hyvin varhain, emä leikityttää pentuja ja kasvattajan tulisi leikityttää pentuja. Ensimmäiset viikot muokkaavat ja rakentavat pennun aivoja aivan käsittämättömän voimakkaasti. Virikkeet ja harjoittelu ovat kaiken a ja o.

Tämä mahdollisuus kasvattajien tulisi hyödyntää. Pentujen leikkimiselle tulee luoda edellytyksiä. Kädet toimivat loistavana sysäyksenä leikkimiseen. Lelut ja muut kiinnostavat apuvälineet kannattaa myös hyödyntää. Leikkiminen tapahtuu parhaiten, kun pennuilla on tilaa, turvaa ja energiaa leikkiä. Ulkoisten puiteiden pitää siis olla kunnossa, jotta leikille luodaan parhaat mahdolliset edellytykset.

Ihmisen ja koiran aivojen kehitys ovat perusteiltaan saman tyyppisiä. Aivoihin rakentuu soluyhteyksiä tapahtuneiden  kokemuksien perusteella. Aivojen kehitys riippuu siis niiden käytöstä. Kasvatustieteilijöille nämä asiat ovat välttämättömiä asioita tiedostaa. Opettajat hyötyvät tiedosta, niin hyötyvät myös koiran kasvattajat, heidän tulee olla näet koirien opettajia. Kasvattaja voi olla koirien kanssa läsnä kokonaisvaltaisemmin kuin opettaja koulussa. Kasvattaja on läsnä pennun arjessa myös ratkaisevat ensimmäiset viikot, tämä mahdollisuus on tietysti lapsien vanhemmilla, mutta ei opettajalla. Kasvattajan mahdollisuudet ovat siis uskomattoman suuret. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää.

Koettujen tapahtumien seurauksena rakentuneet soluyhteydet ovat kaiken perusta. Samojen kokemusten toiston seurauksena se vahvistaa syntyneitä soluyhteyksiä sekä niiden rakenteita. Näin kaikkein tärkeintä onkin emän ja kasvattajan tarjoama hoiva, Tämän tärkeimpiä osia on arjen toistuvat kokemukset, jossa leikin tulee näytellä tärkeää osaa. Mikäli kokemukset ovat pääsääntöisesti myönteisiä ja pian ennustettavia lujittaa se luottamusta sekä turvaa. Itsetunto saa terveitä edellytyksiä kehittyä.

Koiran leikin tulisi olla jo varhain turvallista ja mahdollisimman monipuolista. Leikin tulee olla myös vapaata. Kodin tiloissa, pihalla ja erilaisilla asioilla leikkiminen kehittää pentua. Monipuolinen havainnointi on erittäin tärkeää. Hermosolut saavat muodostaa näin uusia ja monimutkaisempia kytkentöjä. Pentu voi hyödyntää uusia aistimuksia ja liikekokemuksia turvallisessa ja kasvua tukevissa olosuhteissa. Virikkeiden monipuolisuus ja erilaisten aistien hyödyntämisen mahdollisuus on keskeistä.

Pennun syntymän ensimmäinen tai ensimmäiset kaksi viikkoa ovat vegetatiivista kautta. Silloin tärkeintä on, että pentu saa syödä ja kasvaa rauhassa. Uni on levollista, ravinto riittävää ja ympäristö sekä emä rauhallisia. Pentuja kannattaa kuitenkin kosketella säännöllisesti ja ne tottuvat jo silloin ihmiseen. Ihmisen hellä kosketus tuottaa mielihyvää ja oksitosiinia pennulle siinä missä emänkin hoiva. Tämä kannattaa hyödyntää. Sidettä voidaan rakentaa siis jo heti syntymästä.

Noin kahden viikon iässä pentu alkaa valmistua oppimiseen, puhutaan siirtymävaiheesta. Tämän jälkeen alkaa pennun kehityksen tärkein vaihe eli leimautumisvaihe leikin ja oppimisen kannalta. Vaihe kestää noin kolmeen kuukauteen saakka. Tuona tärkeänä aikana koettua ja opittua koira ei koskaan unohda. Kokemukset vaikuttavat koiran käyttäytymiseen sen koko loppu elämän. Leikki on leimautumisvaiheen mahdollisuus rakentaa kestävä ja henkisesti terve sekä tasapainoinen koira.

Turvallista ja monipuolista leikkimistä sisällä ja ulkona erilaissa ympäristöissä pitää tukea. Anna pentujen leikkiä emän sekä muiden koirien kanssa. Hyödynnä vanhoja kärsivällisiä kilttejä koiria. Tämä on meidän laumassa bernhardilais Eveliinan ja berni Bertan kulta-aikaa.  Pennut leikkivät tietysti alati keskenään. Kasvattajan tulee leikkiä myös pentujen kanssa. Kasvattaja huolehtii myös virikkeiden monipuolisuudesta ja turvallisesta ympäristöstä. Parasta on leikkiminen ulkona luonnossa ja luonnon alustalla. Talvella sisällä kasvattaja joutuu olemaan kekseliäämpi.

Muistakaa siis leikkiminen, se turvaa pennun tulevaisuuden sekä lisää onnellisuutta.

Onnellisuutta on kasvattaja ja koirat yhdessä, leikkien ja vain yhdessä ollen.

 

 

 

 

 

Facebook Comments