Kahden tai useamman koiran omistajalle tai kasvattajalle yksi tärkein vaatimus on laumanhallinnan kyky. Ihmiset eivät taida aina oikein ymmärtää, miten tärkeästä taidosta on kyse. Ilman omistajan laumanhallinnantaitoa, eivät koirat voi olla onnellisia. Laumanhallinta tarkoittaa tietoa koirista, taitoa toimia koirien kanssa, kykyä tehdä ratkaisuja sekä ennen kaikkea taitoa hallita laumaa. Nämä eivät ole helppoja asioita, vaan koiralauman omistajalta vaaditaan hyvin paljon. Laumanhallinnasta ja taidosta hallita laumaa puhutaan liian vähän, vaikka kyseessä ovat koirien sekä kasvattajien hyvinvointi sekä turvallisuus.

Omistaja on ehdoton lauman johtaja

Koirien kotona lisääntyessä keskeinen taito, joka omistajalta vaaditaan on ehdoton kyky pysyä lauman johtajana. Mitä enemmän koiria on, sen selvempi ja vahvempi johtajan on oltava. Minua ei missään olosuhteissa yksikään koira lähde arjessa haastamaan. Se tuo koirieni elämään turvallisuutta ja luottavaisuutta. Pienemmät, nuoremmat, satunnaisesti sairastava tai vanha koira ei joudu mielivaltaisen kiusauksen tai löylytyksen uhriksi.  Tiukoissa tilanteissa saan lauman hallintaan ja kaikkien koirien omistajien tulisi pystyä tähän. Laumanjohtaja on turvaamassa heikompia.  Laumassa koirien on tiedettävä tarkasti rajat. Niiden on kunnioitettava näitä rajoja ja vain se voi turvata laumassa elävien koirien elämää. Omistaja ei saa pelätä koiria ja laumanjohtaja joutuu olemaan valmis myös fyysiseen turvaamiseen. Epävarmasta ja pelkäävästä omistajasta ei ole johtamaan laumaa.

Laumanhallinta vaatii tietoa ja ratkaisukykyä eli lauman hoitoa

Kaikki rodut tai yksilöt eivät sopeudu laumaan tai elämään keskenään. Laumanhallinnan taitoon kuuluu kyky tuntea koiria ja niiden luonnetta. Jokainen uusi laumaan tuleva koira tulisi olla lähtökohtaisesti koeajalla. Mikäli koira on liian pehmeä, ei se välttämättä sopeudu lainkaan laumaan, vaan on terveen laumaan heittopussi. Toisaalta on olemassa hyvin riidanhaluisia koiria, jotka yksinkertaisesti eivät nauti tai sopeudu laumaelämään. Kasvattajalla pitää olla kyky tehdä ratkaisua ja huolehtia terveesti käyttäytyvästä laumasta. Väärin hoidettu lauma on riski koiralle. Yhdenkään koiran ei pidä elää elämäänsä jatkuvassa pelossa ja stressissä. Hermostunut lauma on helposti myös äänekäs ja työläs omistajalleen. Yhteinen onnellinen elämä lauman kanssa edellyttää tasapainon säilymistä. Työläs elämä lauman kanssa kostautuu aina koirille ja omistajalle, silloin jokin on pielessä. Itse jouduin luopumaan amerikanakitoistani lauman eduksi ja se oli kipeä ratkaisu. Minä vastaan laumani onnesta ja toimivuudesta. Silloin minun on kestettävä myös kritiikki ja oltava valmis myöntämään omat erehdykset. Se on laumanhallintaa.

Lauman hyvinvointi riippuu omistajasta

Laumanhallintaan kuuluu kyky pitää lauma siis toimivana. Se edellyttää myös järkevää sukupuoli ja ikäjakaumaa. Monen hyvin samanikäisen koiran pitäminen samassa tilassa on usein kuin veren kaivaminen nenästä. Laumanhallintaan kuuluu kyky rakentaa laumaa toimivaksi. Samalla lauman riittävä hoito on välttämätöntä. Nuorempien koirien on päästävä kisaamaan ja juoksemaan riittävästi, jotta niiden energia saa purkautua vapaasti. Samalla ne kehittyvät ja oppivat lisää laumassa olemisesta. Vanhat koirat eivät aina jaksa ja tarvitse vastaavaa puuhastelua. Siksi useamman koiran omistajalta vaaditaan usein enemmän viitseliäisyyttä tai kekseliäisyyttä antaa kaikkien koirien kukkia. Myös kotona lauman pitäminen edellyttää toimivien ratkaisujen ja järkevän arjen rakentamista. Se tarkoittaa selviä aikatauluja, turvallista ruokailua sekä jokaiselle turvallista lepoa. Olon on koirille oltava turvattua myös silloin, kun omistaja on poissa. Lauma vaatii aina aikaa, resursseja ja paljon työtä. Mikäli tilanteet muuttuvat pitää laumaa suhteuttaa muuttuneisiin olosuhteisiin. Myös se on keskeinen asia laumanhallinnassa.

Laumanhallinta ei ole aina ihan yksinkertainen asia. Ilman onnistunutta laumanhallintaa koirien ja omistajan elämä ei ole turvattua ja onnellista. 

juha-christmas-2014-4

Facebook Comments