Vuosikymmenien aikana monet asiat kasvatuksessa ovat saaneet uutta merkitystä ja sisältöä. Satojen kasvattettujen pentueiden jälkeen olen monissa asioissa oppinut ottamaan rauhallisesti ja luottamaan asioiden sujumiseen täysin luonnollisesti omalla painollaan. Astutus ja synnytyskin ovat tavallaan näitä asioita. Sen sijaan astutetun nartun valmisteleminen astutukseen, kotiin palaaminen ja raskauden suojaaminen ovat asioita, joissa olen muutanut käytänteitä valtavasti kertyneen kokemuksen ja opin myötä. Täydellisesti onnistuneen pentueen valmistelut alkavat jo astutuksesta. Narttu tarvitsee silloin erityistä huolenpitoa ja suojaa. Uskon, että tuhansien narttujen raskaus keskeytyy alkumetreillä omistajien ajattelemattomuuden ja tietämättömyyden vuoksi. Melko tuore laajan otannan englantilainen tutkimus todentaa samaa asiaa. Mistä oikein on kysymys?

Astutuksen jälkeen pienikin stressi voi  estää tiinehtyvyyden – kotiinpaluun riski

Nartun on hyvä olla terveessä massassa ennen astutusta ja mielummin hieman tuhti kuin laiha. Tämä on erityisen tärkeää koirilla, joilla rasvaprosentti muutenkin on vähäinen kuten vinttikoirat. Astutus on luonnollinen asia ja sen tulisi tapahtua melko helposti. Vaikea astutus on aina huono merkki jostakin. Suurin riski on kuitenkin tapahtumat astutuksen jälkeen. Astutetun nartun pitää saada kokea turvaa ja rauhaa. Oman kokemukseni mukaan nartuille ei saisi olla mitään stressiä astutusta seuraavina vuorokausina. Jos astutus on tapahtunut kodin ulkopuolella pitää olla erityisen varovainen. Tiesitkö kotiinpaluun olevan valtava riski?

On hyvin surullista, jos astutus on mennyt hyvin ja sen eteen on nähty paljon vaivaa. Ajattelematon omistaja palaa tyytyväisenä kotiin ja laskee nartun kotiin. Siinä hetkessä ei välttämättä tarvita kuin yksi voimakas ristiriitainen tilanne kodin muiden koirien kanssa, kun tiinehtyvyys voi estyä. Kotoa poistunut astutettu narttu on usein lauman muita koiria ärsyttävä asia ja stressitaso nousee herkästi. Näissä tilanteissa syntyy helposti myös tappeluita ja nämä tilanteet ovat kuin myrkkyä juuri astutetulle nartulle. Kotona astutetulle astutuksen jälkeiset päivät ovat aivan yhtälailla samanlainen riski. Muista siis aina rauhoittaa astutetun nartun kotiinpaluu ja astutusta seuraavat vuorokaudet huolellisesti.

Lauman sisäinen arvojärjestys ja jännitteet voivat estää tiinehtyvyyden

Juoksuaika ja lisääntyminen ovat niitä herkimpiä asioita, jotka lisäävät laumassa (lauma on jo kaksikin koiraa) sisäisiä jännitteitä. Alfanartut voivat olla säälimättömiä heikompia kohtaan. Aloitteleva kasvattaja ei aina ymmärrä, miten tukalassa asemassa nuoremmat nartut laumassa voivat olla. Aina ei tarvita edes voiman merkkejä tappelun muodossa, mutta lauma dynamiikassa oleva heikompi narttu tuntee olonsa helposti stressatuksi. Sen raskaus ei laumassa ole välttämättä lainkaan toivottua. Se voi olla helposti syy tyhjäksi jääntiin, vaikka astutus sinällään olisi sujunut erinomaisesti.

Uskon monien kasvattajien aliarvioivan lauman merkitystä lisääntymisessä. Meidän nykyiset sukupolvia ihmisen hoivissa varttuneet koiramme ovat rodusta huolimatta edelleen koiria. Ne ovat laumaeläimiä ja laumassa on paljon koirien elämään voimakkaasti vaikuttavia jännitteitä. Astutus ja lisääntyminen yleensä ovat asioita, joissa laumajännitteet ja arvojärjestys joutuvat koetukselle sekä vaikuttavat astutettuun narttuun vahvasti. Toisaalta laumassa elävä alfanarttukin voi varsin helposti tulla astutuksen jälkeen vahvasti haastetuksi ja sille nämä ristiriitatilanteet voivat olla aivan yhtä kohtalokkaita tiinehtyvyyden kannalta. Muista aina, kun olet poissa kotoa, et voi tietää mitä kotona tapahtuu. Suosittelen vahvasti pitämään aina astutetut nartut turvallisesti erillään muista. Astutetun nartun tulee tuntea olonsa mahdollisimman turvalliseksi ja onnelliseksi koko kantoaikansa.

Kantoajan pitää olla suojattu ja onnellinen – stressi voi tappaa

Astutetun nartun elämän pitää olla suojattua ja mahdollisimman hellittelyn täyteistä, jotta se tuottaisi paljon oksitosiini. Leiki ja hellittele astutettua narttua mahdollisimman paljon. Se on paras tae nartun onnellisuudelle ja sikiöiden suotuisalle kehitykselle. Astutettua narttua ei pidä kuljettaa maailmalla ja altistaa millekään ulkopuoliselle stressille. Stressi on kantavalle nartulle myrkkyä. Tyypillinen seuraus stressistä nartulle on esimerkiksi herpeksen puhkeaminen, joka voi helposti tappaa kasvattajan unelman pentueesta. Uskon itse valitettavasti, että suurin osa herpeksestä aiheutuu nartuille syystä. Luonnolla on näet tapana hoitaa asiat aina hyvästä syystä. Herpekseen altistuneen nartun hermorakenne ei ole välttämättä kunnossa tai nartut ovat altistuneet kantoaikanaan vakavalle stressille (matkustelu, synnytykseen siirtyminen toisaalle väärällä hetkellä tai väärin toteutettuna, lauman arvojärjestykseen liittyvät uhat jne.). Näissä tilanteissa herpes aktivoituu helposti ja tavallaan hoitaa “populaation suojaamista”.

On kasvattajan tehtävä ja velvollisuus huolehtia populaatiosta. Se tapahtuu valitsemalla siitokseen mahdollisimman elinvoimaisia ja vahvoja yksilöitä. Lisääntymisen pitää eläimillä ja koirilla olla vahvimpien asia. Sen jälkeen kasvattaja turvaa nartun kantoajan ja hoitaa pennut hyvin. Siinä on paras tae onnistuneelle pentueelle ja populaation parantamiselle.

Astutus ja sen jälkeinen aika ovat erityisen herkkää aikaa astutetulle nartulle. Uskon monien narttujen tiinehtyvyyden estyneen yksinkertaisesti omistajien ajattemattomuuden vuoksi. Koira on koira ja laumahierarkia sekä stressi ovat erityinen uhka lisääntymään pyrkivälle nartulle.  Paras tae hyvälle pentueelle on rauha, turvallinen ja onnellinen suojattu kantoaika.

skotit-lokakuu-2016

Facebook Comments