Koirien tyypit ja niiden luokittelu

 • mitä on koiran tyypit
 • miten tyypit ovat muodostuneet
 • koirien tyypittelyn historiaa
 • O. Roigin rakenteelllis-toiminnallinen tyyppioppi
 • voimatyyppi, ravaaja ja laukkaaja
 • tyyppiopin kehittäminen ja välimuodot
 • mitä tyypit merkitsevät nykyjalostuksessa
 • tyyppiopin mahdollisuudet omassa rodussa

Miten oppia oman rodun rotutyyppiä ja rotua syvällisesti

 • miten rotu syntyy
 • miten ymmärtää ja opiskella rodun alkuperää
 • mitkä asiat vaikuttavat rotuun
 • rodun kehittyminen ja kriittinen arviointi
 • miten syvällisesti oppia ymmärtämään omaa rotua
 • käytännön menetelmiä rodun oppimiseen
 • miten kehittää näkemystä omasta rodusta
 • kasvattajasta oman rodun asiantuntijaksi

Rotumääritelmän tulkinnan kirjoittaminen

 • miten ymmärtää oma rotu
 • mikä on rotumääritelmä
 • rotumääritelmien kehittyminen
 • mikä on rotumääritelmän tulkinta
 • mitä asioida huomioida rotumääritelmän tulkinnan kirjoittamisessa
 • miten rotumääritelmän tulkinta kirjoitetaan
 • miten kuvittaa rotumääritelmän tulkinta
 • oman rotumääritelmän tulkinnan kirjoittaminen