OSA I

 • Koiran jalostuksen uusi aika
  • näkökantoja koiran jalostukseen ja kasvatukseen
  • koiran kasvatuksen uudet haasteet
  • mitä on koiran terveys
  • jalostuohjelmien uudelleen arviointi
  • mitä on luonnonvalinta nykyaikana
  • kokonaisvaltainen terveys ja elinvoima
 • Miten jalostan koirilleni mallin ja tyypin
  • miten rotukoiria on kasvatettu
  • miten eri tavoilla rotukoiria voidaan kasvattaa
  • koirien tyypit
  • rotutyyppi ja sen vakiinnuttaminen
  • miten päästä hyviin tuloksiin
 • Koiran jalostusarvon määrittäminen
  • miten koiran jalostusarvoa voi arvioida kestävästi
  • mitä asioita huomioida jalostuskäytössä
  • mitkä asiat vaikuttavat oikeastaan jalostusarvoon
  • terveys ja jalostusarvo
  • luonne ja jalostusarvo
  • rakenne ja jalostusarvo
 • Jalostuskoiran luonteen edellytykset
  • mitä on hyvä luonne
  • koiran luonteen osa-alueet
  • miten määritellä ja analysoida koiran luonnetta
  • mitkä ovat jalostuskoiran luonteen edellytykset
  • mitä luonteen ominaisuuksia ei voi sallia jalostuskoirille
  • ajatuksia pennun luonteen kehittämisestä
 • Mitä tarkoitetaan koirien rotutyypillisellä luonteella
  • mitä on rotutyypillinen luonne
  • miten määritellä rodun luonnetta
  • erilaisten rotujen luonteen edellytyksistä
  • luonteen alkuperä ja kehittyminen
  • miksi rotutyypillinen luonne on tärkeää
  • miten vaalia rotutyypillistä luonnetta

  OSA II

 • Mitä on koiranjalostus
  • mitä tarkoittaa pentujen teettäminen
  • mitä kasvattaminen on
  • kuka on koiran jalostaja
  • koiran jalostus
  • koiran perimä
  • mitä on ulkosiitos, linjasiitos ja sisäsiitos
  • uusi mahdollisuus, tyyppijalostus
 • Koiran värit
  • koiran värien perinnöllisyydestä
  • koiran pigmentoitumisesta ja sen lainalaisuuksista
  • mitä väreissä tulee huomioida jalostuksessa
  • värigenetiikkaa
  • mitä on valkoisuus ja miten sitä jalostetaan
  • koiran pigmentit: musta,sininen, ruskea,lemon jne.
  • miten nimetä koiran värit
  • koirien värit ja niiden tunnistaminen
 • Millainen on hyvä kasvattaja
  • kasvattajana kasvaminen
  • miten kehittyä kasvattajana
  • sukutaulujen oppimisen merkitys
  • mitä on intuitio
  • intuition kehittäminen
  • mitä ominaisuuksia kasvattajalta vaaditaan
  • miten kehittää kasvattajalta vaadittavia ominaisuuksia
  • kuka on hyvä kasvattaja ja miten kehittyä kasvattajana
  • yhteistyön mahdollisuudet ja hyödyntäminen
 • Linjasiitoksen käyttö ja mahdollisuudet käytännössä
  • mitä on linjasiitos
  • mitä linjasiitoksella voidaan saavuttaa
  • klassinen linjasiitos
  • linjasiitoksen riskit
  • käytännön esimerkkejä linjasiitoksesta
  • mitä huomioida linjasiitoksessa
  • tuloksekas linjasiitos
 • Ulkosiitos ja sen mahdollisuudet
  • mitä on ulkosiitos
  • mitä asioita huomioida ulkosiitoksessa
  • ulkosiitos eilen, nyt ja tulevaisuudessa
  • miten hyötyä ulkosiitoksesta
  • ulkosiitoksen mahdollisuudet ja hyöty
  • käytännön esimerkkejä ulkosiitoksesta
  • miten harrastaa ulkosiitosta tuloksekkaasti

  OSA III

 • Nartun viisas ja oikea jalostuskäyttö
  • nartun ensimmäinen pentue
  • nartun jatkojalostuksen arviointi
  • miten hyödyntää narttu viisaasti ja monipuolisesti
  • nartun jalostusarvon arviointia
  • mitä asioita huomioida nartun jalostuskäytössä
  • nartun kolmikäyttöperiaate
  • monipuolinen nartun jalostuskäyttö
 • Nartun kantoaika – ajoista tärkein
  • astutuksesta ja nartun ensivaiheet astutuksen jälkeen
  • mitkä asiat ovat tärkeitä kantoaikana (ruokinta jne)
  • miten huolehtia nartusta oikein astutuksesta synnytykseen
  • nartun kantoajan pahimmat vaarat ja virheet
  • miten vaikuttaa sikiöön
  • kantoajan tärkeydestä
  • mikä on laadukas kantoaika
  • käytännön esimerkkejä ja neuvoja laadukkaaseen pennutukseen
 • Pennut syntymästä luovutukseen
  • synnytys
  • pentujen arviointi syntymän jälkeen
  • mitä asioita huomioida synnytyksessä
  • pentujen ensivaiheet
  • miten taata ja kehittää laadukas pentuaika
  • pentujen luonteen kehittämisestä ja arvioinnista
  • uskomattoman tärkeät 8 viikkoa
  • mitä tehdä pentujen hyväksi käytännössä
 • Miten huippukoiria kasvatetaan
  • miten kehittyä ja kasvaa kasvattajana
  • taidon ja itseluottamuksen kehittäminen
  • uusia näkökulmia
  • asioiden kyseenalaistaminen ja uudelleen arviointi
  • kasvatuksen periaatteet ja niiden luominen
  • opi näkemään asiat uudella tavalla
  • sukutaulujen suunnittelu
  • useamman sukupolven jalostusohjelman laadinta